ปลัดฯกอบชัย เปิดหลักสูตร “Factory 4.0”

19 พ.ย 2562

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Factory 4.0 โดยมีนางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องจรัสเมือง 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า “สิ่งสำคัญของ Factory 4.0 คือการให้โรงงานอยู่กับชุมชนได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นับเป็นกลุ่มงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีบทบาทในการกำกับดูแลโรงงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง”

 

การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมาย การพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม การกำจัดกากอุตสาหกรรมและการจดทะเบียนเครื่องจักร สามารถปฏิบัติงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเหมาะสม

—————