"สุริยะ" ร่วมปาฐกถาในงานสัมมนา "EEC Next : ทุนไทย-เทศ ปักหมุด EEC" ระบุ ไทยมีโอกาสและความพร้อมสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

21 พ.ย 2562

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา 'EEC Next : ทุนไทย-เทศ ปักหมุด EEC ' จัดโดยบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในหัวข้อ 'ดึงอุตสาหกรรมเป้าหมายลงพื้นที่ EEC' ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมปาฐกถาพิเศษ ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วมเสวนา พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การมี EEC เปรียบเสมือนเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง โดย EEC เป็น Mega Project ที่จะยกระดับความสำคัญของประเทศไทยในระดับอาเซียน และยังสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ และยังรวมถึงการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาเมืองให้เป็นแบบ Smart City มีแผนการจัดระเบียบการขนส่งที่เชื่อมโยงการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ อันจะเชื่อมโยง CLMV และเชื่อมสู่ตลาดโลกต่อไป

 

"ผมยังคงเดินหน้าต่อยอดและขยายผล เพื่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ให้มากขึ้น และจะเร่งเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มที่ และผมเชื่อมั่นว่า โมเดลการพัฒนาที่ดีและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและศักยภาพของประเทศ ย่อมส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้นในระยะยาว" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #EEC #EECNEXT