วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562 16:37

ตรวจสอบสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมแบบบูรณาการตามแผนการตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)