วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 15:06

ตรวจสอบสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมแบบบูรณาการตามแผนการตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)