วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563 14:25

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบการมรณภาพ 1 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6