รองปลัดสุรพลลงพื้นที่จ.เพชรบุรีประชาสัมพันธ์ส่งเสริม"เกษตรอุตสาหกรรม" ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

18 ก.ค 2562

จ.เพชรบุรี : วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ถ่ายทำรายการ เรื่องง่ายใกล้ตัว ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD (ช่อง 9 อสมท.) เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม "เกษตรอุตสาหกรรม" ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามหลัก 2 P และ 2Q ด้วยการนำมะนาวเพชรบุรีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด เลม่อนโกลด์ ซึ่งโรงงานดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการกับสถาบันอาหาร สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาด้าน Food safety และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็น "เกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบ" ที่ใช้หลัก 2P คือ Productivity , Price และ 2Q คือ Quality, Quantity โดยมีนายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นายวิวัฒน์ จพริ้งจำรัส หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลมอนโกลด์ และแขกรับเชิญพิเศษ นายมงคล ลีลาธรรม อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมถ่ายทำรายการ