ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเร่งผลักดันให้นำระบบไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

20 พ.ย 2562

วันที่ (19 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางวรวรรณ  ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกองของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ซึ่งหน่วยงานต่างๆ  ได้นำเสนอโครงสร้าง บทบาทอำนาจหน้าที่ การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งผลักดันให้มีการนำระบบไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม