ชี้พิกัดเปิดรับคำขอกู้ "สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน"

22 พ.ย 2562

พื้นที่กรุงเทพฯ : #สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร : 02-202-3879

.

#พื้นที่ส่วนภูมิภาค : #สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (#สอจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ

.

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

.

วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท

- สำหรับเอสเอ็มอีนิติบุคคล

- วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย

-ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา

- ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

- ปลอดเงินต้น สูงสุด 1 ปี

.

สอบถามเพิ่มเติม e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.