ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัดฯ วรวรรณ เป็นประธานการประชุม“คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่” ระหว่างกระทรวงอุตฯ และ ส.อ.ท. เพื่อชงเข้าคณะกรรมการอำนวยการฯ ชุดใหญ่พิจารณา

17 ก.พ 2563

  วันนี้ (17 ก.พ.63) ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ อาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นางวรวรรณ ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับ คณะทำงานฝั่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย นายอภิชิต ประสพรัตน์  รองประธาน ส.อ.ท. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ 9 โครงการใน 5 ภูมิภาค  ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติ ค.ร.ม.สัญจรที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอของคณะทำงานฯ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่  ซึ่งจะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ต่อไป   โดยผู้แทนฝั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย นายบรรจง สุกรีฑา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม   นายธนะ อัลภาชน์  รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายวิฤทธิ์  วิเศษสินธุ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง   ส่วนฝั่ง ส.อ.ท.  มีนายณรงค์ฤทธิ์ พาณิชชีวะ กรรมการ ส.อ.ท. ร่วมประชุม    ทั้งนี้ อก. และ ส.อ.ท. ได้ตั้ง คณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆ รวม 5 ชุด เพื่อขับเคลื่อน/กระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยคณะทำงานอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ อยู่ในชุดที่ 5  

อ่านต่อ...


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโครงการ "เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3" @สระบุรี

17 ก.พ 2563

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3” ณ โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้มีนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมงาน การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน เพื่อส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2563 ให้กับประชาชนโดยรอบสถานประกอบการในพื้นที่   สำหรับกิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ ได้แก่ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก การตรวจสมรรถภาพปอด เอกซเรย์ปอด และพบแพทย์ การมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้โรงเรียน 7 โรงเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ บริการตัดผม จับรางวัลชิงโชค แจกข้าวสาร การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพ หากตรวจพบความผิดปกติทางร่างกาย จะมีการรักษา เฝ้าระวัง และติดตามสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง   โครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3” เป็นกิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชนโดยรอบสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หินทั่วประเทศ ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งเป้าหมายตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบสถานประกอบการเหมืองแร่ทั่วประเทศปีละไม่น้อยกว่า 30,000 คน   #เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน #ทีมประชาสัมพันธ์ กพร. [PR-DPIM]  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ให้การต้อนรับคณะผู้ได้รับรางวัล UNEP-ASHRAE Lower GWP Awards 2019

17 ก.พ 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย และนายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นายวรท ล้ำเลิศพงศ์พนา นายวัลลภ ล้ำเลิศพงศ์พนา และคณะผู้ได้รับรางวัล UNEP-ASHRAE Lower GWP Awards เข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการ The Crocodile Project CO2 Transcritical Refrigeration System for a Hot-and-Humid Region implemented in Thailand ซึ่งได้รับรางวัลสาขาการลดโลกร้อน โดยใช้ CO2 เป็นสารทำความเย็นทดแทนสารทำความเย็นที่ใช้ในปัจจุบัน พร้อมทั้งหารือแนวทางความเป็นไปได้ที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปปรับใช้ เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมไทยอีกทางหนึ่ง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย

17 ก.พ 2563

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภายใต้โครงการ หนุน SMEs ไทยก้าวไกลไปด้วยกัน โดยมี นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง นางจงรักษ์ โปลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank   จากนั้นปลัดกอบชัยฯ ร่วมงานแถลงข่าว "บอกรัก SME D ยกกำลัง 3" ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ระหว่าง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เข้าร่วม   จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการ "ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย" เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้สามารถเพิ่มขีดความสามรถการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง สำหรับบริการ "SME D ยกกำลัง3" เปิดโอกาสเติมเงินลงทุนให้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนนำไปใช้หมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ ซึ่งมีจุดเด่นที่อัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดในบรรดาสินเชื่อเอสเอ็มอีของทุกสถาบันการเงินในปัจจุบัน  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ จุลพงษ์ เป็นประธานปิดโครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านหลักสูตรภายใต้โครงการฯ

14 ก.พ 2563

  วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานปิดโครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (AGROGENIUS ACADEMY) ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านหลักสูตรภายใต้โครงการฯ โดยมีนายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ แม็คโคร สาขารามคำแหง 24   ทั้งนี้ยังได้เดินชมนิทรรศการซึ่งจัดแสดงสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และชมกิจกรรม Business Matching สินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในบริเวณจำหน่ายสินค้าของแม็คโครอีกด้วย  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ นำทีมจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “กระทรวงอุตสาหกรรม รัก..ห่างฝุ่น..อุ่นใจ..ไกลโรค” 14 ก.พ. แจกฟรีหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

14 ก.พ 2563

 14 กุมภาพันธ์ 2563  : นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “กระทรวงอุตสาหกรรม       รัก..ห่างฝุ่น..อุ่นใจ..ไกลโรค” แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชน  กว่า 5,000 ชิ้น โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัส  โควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่าและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทำให้เกิดปัญหาหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีราคาสูงขึ้นในหลายพื้นที่ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจัดกิจกรรม “กระทรวงอุตสาหกรรม              รัก..ห่างฝุ่น..อุ่นใจ..ไกลโรค” ด้วยการนำคณะจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ให้กับประชาชน ณ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแสดงความห่วงใย ต่อสุขภาพของประชาชน โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ จำนวน  2  จุด คือ บริเวณเกาะราชวิถี  ฝั่ง รพ.ราชวิถี และเกาะพญาไท ฝั่งห้างเซ็นเตอร์วัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม  นอกจากการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประสานไปยังผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือทั่วประเทศ โดยย้ำผลิตให้เต็มกำลังการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศก่อนการส่งออก  ซึ่งจะทำให้มีหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน  นายกอบชัยฯ กล่าวทิ้งท้าย ------------------------------- 14 กุมภาพันธ์  2563  

อ่านต่อ...


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

14 ก.พ 2563

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน โดยมีนางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน สำหรับการสัมมนาในวันนี้ได้รับเกียรติจากกรมบัญชีกลาง มาบรรยายให้หัวข้อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ หารือร่วมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

13 ก.พ 2563

  วันนี้ (13 ก.พ. 63) นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  หารือร่วมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดยนายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ  ในโอกาสติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  ระดับกระทรวงที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นายอดิทัต  วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  และนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม   #แผนปฏิรูปประเทศ #Prmoi  

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

13 ก.พ 2563

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563)  นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563” การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรคุณธรรมตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  #กระทรวงอุตสาหกรรม  #การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ปลื้มบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียพื้นที่คลองแหและคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา เห็นผลเป็นรูปธรรม

13 ก.พ 2563

 กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเดาและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แก้ไขปัญหาน้ำเสียพื้นที่ คลองอู่ตะเภา คลองแห อย่างจริงจัง 3 เดือน เห็นผลเป็นรูปธรรม ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีค่าดีกว่าค่ามาตรฐาน  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจติดตามงานและพบปะ         รับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงคลองอู่ตะเภาและคลองแห พร้อมกำชับหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เข้าพูดคุย ช่วยเหลือ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียกับสถานประกอบการ และขอความร่วมมือสถานประกอบการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้เวลาอีก 3 เดือนต้องเห็นผลงานชัดเจน นั้น   ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและดีขึ้นเป็นลำดับ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอสะเดา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหานำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียกับสถานประกอบการ  พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ตรวจกำกับดูแลโรงงานในพื้นที่ให้ประกอบกิจการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเด็ดขาด นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดสงขลา แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดในจังหวัดสงขลาเป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ   นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังได้จับมือโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 52 โรงงาน ที่ตั้งอยู่บริเวณคลองอู่ตะเภา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ พร้อมประสาน Big Brother ในพื้นที่สงขลา (บริษัท SCG จำกัด) มอบทุ่นกักขยะลอยน้ำให้กับเทศบาลเมืองคลองแหเพื่อดักจับขยะในบริเวณลำคลอง ทั้งนี้ จากการดำเนินงานอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน ใน 3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้คุณภาพน้ำในคลองอู่ตะเภาบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ใกล้เคียงมีคุณภาพดี โดยผลการวัดค่าน้ำพบว่ามีค่าดีกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 โดยการวัด มีค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ซึ่งใช้วิเคราะห์ปริมาณความสกปรกของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เฉลี่ย 1.34 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งค่ามาตรฐานกำหนดไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (เดิมผลการตรวจวัด ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 มีค่าบีโอดี (BOD.) เฉลี่ย 3.27 มิลลิกรัม/ลิตร และ ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 มีค่าบี โอ ดี(BOD.) เฉลี่ย 3.75 มิลลิกรัม/ลิตร)   “ทั้งนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน หยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทั้งภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่ต้องมีจิตสำนึกในการพิทักษ์สายน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน” นายกอบชัยฯ กล่าวทิ้งท้าย  ------------------------------ ** น้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 คือแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน (2) การอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


Page 1 of 309