ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2-1/2563

25 มิ.ย 2563

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2-1/2563 เพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการต่างประเทศภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย

25 มิ.ย 2563

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (Mr.Tahamoana Aisea Cluny Macpherson) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย มาตรการการช่วยเหลือต่อภาคอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอี แผนการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของไทย รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ให้คณะผู้บริหารระดับสูงบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เข้าพบ

25 มิ.ย 2563

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้คณะผู้บริหารระดับสูงบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เข้าพบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย และขอทราบแนวทางในการแก้ไขเยียวยาปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไปได้ โดยมีนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตฯ เปิด คลาวด์คิทเช่นฟู้ดทรัค ดึงร้านดังฟู้ดทรัค ขายผ่านแอปฯ เดลิเวอรี่ กระตุ้นอุตสาหกรรมอาหาร

25 มิ.ย 2563

  •  ฟู้ดทรัค เตรียมเฮ!  ก.อุตฯ คุยแอปพลิเคชันดัง  เก็ท  แอ็นซ์  คิวคิว ย้ายไปไหนก็ขายได้    กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2563 – กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค ผ่านการขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เชื่อม 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านการพัฒนาทักษะการสร้างแบรนด์และการบริหารยอดสั่งซื้อ ดิจิทัลแพลทฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยสร้างความร่วมมือในการปรับฟังค์ชันก์ให้รองรับการบริการของธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ และ ผู้รับจ้างขนส่งสินค้า/อาหาร (Rider) โดยเฉพาะคนว่างงานให้มีรายได้จากการส่งอาหาร คาดว่าจะสามารถช่วยคนว่างงาน ได้กว่า 1,000 คน สร้างรายได้และยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้กว่าร้อยละ 30 หรือ 5,000 บาท/เดือน  คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท เบื้องต้นมีแพลตฟอร์มให้ความสนใจเข้าร่วม เช่น เก็ท (GET!) แอ็นซ์ (Antz) และคิวคิว (QueQ) เป็นต้น    นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจกลุ่มไมโคร หรือ Micro SMEs ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค จึงพัฒนาโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เดลิเวอรี่  โดยได้หารือผู้ประกอบการแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านการนำเสนอ ให้เพิ่มฟังค์ชันก์สำหรับการระบุพิกัดร้านค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากเดิมที่กำหนดให้ร้านค้าที่เข้าร่วม ต้องอยู่ในที่ตั้งเท่านั้น เพื่อให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจร้านอาหารหรือร้านค้าที่เคลื่อนที่      ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันต้นแบบของการเชื่อมโยง Cloud Kitchen Food Truck ของผู้เกี่ยวข้องใน 3 กลุ่ม ได้แก่   •  ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านกระบวนการพัฒนาแบรนด์สินค้าให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจนจำร้านค้าและสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่นได้ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาทักษะการบริการจัดการยอดสั่งซื้อสินค้า ให้สามารถบริการได้ตามความต้องการของลูกค้าหน้าร้านและลูกค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าร่วมกว่า 100 กิจการ  •  ดิจิทัลแพลทฟอร์ม หรือ ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ผ่านการเพิ่มความร่วมมือในผู้บริการอื่นๆ เพื่อให้มีฟังค์ชันก์ที่รองรับรูปแบบของธุรกิจร้านอาหารที่เคลื่อนที่ พร้อมหารือเพื่อการตกลงส่วนแบ่งทางการตลาดที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย   •  ผู้รับจ้างขนส่งสินค้า/อาหาร (Rider) โดยเน้นที่กลุ่มคนว่างงาน เพื่อสร้างรายได้ในการให้บริการรับส่งอาหารและพัสดุต่างๆ โดยที่ กสอ. จะพัฒนาความรู้และทักษะในการบริการ    และการบริหารยอดสั่งซื้อ รวมทั้งทักษะการใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ในการให้บริการ โดยตั้งเป้าหมายสร้างอาชีพใหม่ให้กับ 1,000 คน    ทั้งนี้  จากนโยบายดังกล่าวเบื้องต้น มีแพลตฟอร์มหลัก เช่น เก็ท (GET!)  แอ็นซ์ (Antz) และ คิวคิว(QueQ) ยินดีร่วมให้การสนับสนุน และคาดว่าจะร่วมมือกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อขยายผลสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อื่นๆ พร้อมกันนี้ กสอ. ได้กำหนดพื้นที่นำร่องทดลองระบบ Cloud Kitchen Food Truck จัดกิจกรรมคาราวานฟู้ดทรัคในพื้นที่นำร่อง 4 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1. กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 24-26 มิถุนายน 2563  2. สยามดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า วันที่ 24-30 มิถุนายน 2563  3. เดอะสตรีท รัชดา วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2563  4. อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2563  เพื่อทดลองให้บริการจริง และเก็บข้อมูลรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการให้มีความพร้อมรองรับการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หัวเมืองต่าง ๆ ที่มีการให้บริการของแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 100 ล้านบาท     สำหรับที่ผ่านมา กสอ. ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคผ่าน มาตรการส่งเสริม “สมาร์ทโฟร์ฟู้ดทรัค” (SMART 4 Food Truck)  โดยให้การสนับสนุนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ คน ครัว รถ และตลาด ทำให้ฟู้ดทรัค มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2561 พบว่ามีจำนวนรถฟู้ดทรัคกว่า 1,500 คัน ทั่วประเทศ แบ่งเป็นอาหารคาวร้อยละ 57 อาหารหวานร้อยละ 14 และเครื่องดื่มร้อยละ 29 ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ที่เหลือร้อยละ 30 อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งฟู้ดทรัคสร้างรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500-4,000 บาท/วัน การลงทุนเบื้องต้นประมาณ 350,000-750,000 บาท นายกอบชัย กล่าวทิ้งท้าย   ..................................................... 24  มิถุนายน 2563  

อ่านต่อ...


คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

22 มิ.ย 2563

  วันนี้ (20 มิถุนายน 2563) เวลา 15.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรม ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

19 มิ.ย 2563

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...


สมอ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ร้านค้า20 บาท ขายยังไงไม่ถูกจับ

19 มิ.ย 2563

สมอ. ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดแพร่ ให้ความรู้ร้านค้า 20 บาท และร้านค้าทั่วไป ขายสินค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย บรรเทาความเดือดร้อนให้ร้านค้าในพื้นที่    นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีร้านจำหน่ายสินค้าทุกชิ้น 20  บาท ในจังหวัดแพร่ ได้ออกมาแฉถึงพฤติกรรมการรับส่วยของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่ง ได้เข้าตรวจค้นภายในร้าน และพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 4 รายการ ซึ่งเป็นของเล่น โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า มีสินค้าเพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 สร้างความเดือดร้อนให้ร้านค้าจำนวนมากในพื้นที่ นั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ สมอ. ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดลงพื้นที่จังหวัดแพร่ทันที เพื่อให้ความรู้ร้านค้าถึงขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้อง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่าย รวมถึงแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องหากต้องขายสินค้าที่มี มอก. เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ความมั่นใจในการดำเนินงานของ สมอ.    เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่จังหวัดแพร่ในวันนี้ (18 มิถุนายน 2563) สมอ. ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์) ในการเชิญร้านค้าที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ทั้งร้าน 20 บาท และร้านค้าทั่วไปที่ขายสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ทั้ง 115 รายการ อาทิ ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมวกกันน็อก ท่อไอเสีย และปลั๊กพ่วง เป็นต้น เข้าร่วมหารือและรับฟังการบรรยายให้ความรู้จาก สมอ. ซึ่งมีร้านค้าสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย สมอ. มีแผนให้ความรู้แก่ร้านค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการตรวจติดตามศูนย์กระจายสินค้าเพื่อป้องกันการส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานให้ร้านค้า 20  บาท    เลขาธิการ สมอ. กล่าวย้ำถึงร้านค้าอีกว่า “ในการตรวจร้านจำหน่ายสินค้าตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ ของ สมอ. นั้น จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยร้านค้าสามารถขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะไม่ใช่บัตรข้าราชการ หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่มีอำนาจดำเนินการตรวจร้านค้าของท่านตาม พรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ และหากพบการกระทำความผิด จะต้องดำเนินการเปรียบเทียบปรับที่ สมอ. เท่านั้น ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าปรับ ณ สถานที่จำหน่ายได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้า หากมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจากหน่วยงานใดเข้าตรวจสอบ ให้ขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าตรวจร้านของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องหมั่นตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายในร้านของท่านอย่างสม่ำเสมอด้วยว่าเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุมหรือไม่ หากพบว่าเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ต้องดูว่ามีการแสดงเครื่องหมาย มอก. แบบบังคับ                     ที่สินค้าหรือไม่ หากไม่มีต้องไม่นำมาจำหน่ายในร้านเด็ดขาด” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

อ่านต่อ...


บอร์ด สมอ. ห่วงใยเด็ก ไฟเขียวมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยก

19 มิ.ย 2563

บอร์ด สมอ. มีมติเห็นชอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เช่น กระดานหก ม้าโยก และเครื่องเล่นสปริง คาดประกาศใช้ภายในพฤศจิกายน 2563 นี้ เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อเด็กจากการเล่น    นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) วานนี้ว่า กมอ. มีมติเห็นชอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เช่น กระดานหก ม้าโยก และเครื่องเล่นสปริง เพิ่มเติมอีก 2 มาตรฐาน หลังจากที่ได้ประกาศใช้แล้ว 2 มาตรฐาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คือ มาตรฐานชิงช้า และกระดานลื่น ซึ่งคาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ทั้งนี้ สมอ. มีแผนที่จะกำหนดมาตรฐานชุดเครื่องเล่นสนามสาธารณะทั้งหมด 6 เรื่อง สำหรับอีก 2 เรื่อง คือ มาตรฐานอุปกรณ์ปีนป่ายและบาโหน และมาตรฐานเครื่องเล่นรวม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 พบว่า ในแต่ละปีมีเด็กได้รับบาดเจ็บจากการเล่นในสนามเด็กเล่นไม่น้อยกว่า 34,000 คน ซึ่งการประกาศมาตรฐานเครื่องเล่นสนามทั้งหมดนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องเล่นสาธารณะในโรงเรียน หรือสนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน หรือชุมชนต่างๆ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อเด็กจากการเล่น ตลอดจนช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการให้กับเด็กได้ดียิ่งขึ้น    ทั้งนี้ มาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สำคัญในหลายๆ ด้าน เช่น  โครงสร้างต้องมีความแข็งแรงและมีความสมดุล ลักษณะของเครื่องเล่นแต่ละชนิดต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่มีส่วนยื่นล้ำออกมา และมีวัสดุป้องกันขอบคมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กในระหว่างการเล่น ต้องไม่มีช่องว่างหรือรูที่อาจทำให้นิ้วเด็กติดได้ ความสูงของเครื่องเล่นจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการตกกระแทก มือจับและที่วางเท้าต้องมีความแน่นหนา ในส่วนของม้าหมุนจะต้องมีความเร็วในการหมุนเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการหมุนเร็วจนเกิดอันตราย เช่น ร่วงหล่นจากม้าหมุน รวมถึงวัสดุ หรือสีที่นำมาใช้จะต้องได้มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น เป็นต้น โดยผู้ผลิตจะต้องจัดทำคำแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง และรายการส่วนประกอบทั้งหมดอย่างชัดเจน และครอบคลุมความปลอดภัยอย่างถูกต้อง รวมทั้ง คู่มือการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และคำแนะนำเรื่องการซ่อมแซม เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งาน หรือการติดตั้งผิดวิธีทำให้เกิดอันตรายจากการใช้งานได้   เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากบอร์ด สมอ. จะเห็นชอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยกแล้ว ยังได้เห็นชอบมาตรฐานอื่นๆ เพิ่มอีก 41 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร กระเบื้องเซรามิก เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ และพื้นสังเคราะห์ เป็นต้น

อ่านต่อ...


ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าภายใต้โครงการ "สปอ.ร่วมใจช่วยผู้ประกอบการไทย สู่ภัยโควิด-19"

19 มิ.ย 2563

ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าภายใต้โครงการ "สปอ.ร่วมใจช่วยผู้ประกอบการไทย สู่ภัยโควิด-19" พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ประกอบการ OTOP SMEs จากจังหวัดกลุ่มประสิทธิภาพต่างๆ และสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้เลือกซื้อ โดยจะจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2563 สินค้าจะมีการปรับเปลี่ยนทุกสัปดาห์    สำหรับวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ประกอบการ OTOP SMEs ดังนี้ หมี่กรอบ ข้าวแตน ลูกชุบ จากร้านสมจิตร สุบรรนาจ หมูทุบ เนื้อทุบ จากวิสาหกิจชุมชนตำบลต้นโพธิ์ กล้วยกวน ส้มโอกวน มะเฟืองกวน เปลือกส้มโอหยี จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านท่าข้าวโพด ขนมเปี๊ยะปิ้งไส้ปลาช่อน ไส้กุหลาบ ไส้ธัญพืช จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านดาวเรืองพัฒนา ขนมเบื้องกรอบ จากร้านศิริประภาขนมไทย กระเป๋า เข็มขัดหนังแท้ จากสระบุรี มีดทำครัว มีดชุด มีดสวยงาม จากลุงยงค์อรัญญิก ณ สโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารยารย์) ถนนพระรามที่ 6 มาอุดหนุนกันนะ...

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เข้าพบหารือแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม

18 มิ.ย 2563

วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม หารือกับร่วมกับ คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม นำโดย นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 1 - 6 พร้อมคณะ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้อง อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 10 of 336