ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม รับสมัคร “รางวัลอุตสาหกรรม 2557”

29 เม.ย 2557

     ด่วน ! กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ  สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2557 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ สมอ. และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

อ่านต่อ...


อุตสาหกรรมนำความรู้ มอก.9999 สู่ภาคอีสาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน

29 เม.ย 2557

     กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา มอก.9999 นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกิดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

อ่านต่อ...


วันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบ 6 รอบ

29 เม.ย 2557

ขอเชิญข้าราชการและพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบ 6 รอบ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.30-09.00 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


กนอ. นำร่องตรวจประเมินความปลอดภัยของโรงงานฯ ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

29 เม.ย 2557

       กนอ. ร่วมมือกับ วสท. เดินหน้าจัดทำคู่มือตรวจประเมินความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Integrity Audit)เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน และชุมชน

อ่านต่อ...


MPI ไตรมาสแรกของปี 57 หดตัว 7.0% ด้านอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 61.79%

29 เม.ย 2557

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ไตรมาส 1/2557  หดตัว 7.0% โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 61.79% สำหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือน มี.ค. 2557  ติดลบ 10.4% อุตสาหกรรมที่ทำให้การผลิตรวมลดลง ได้แก่ การผลิตยานยนต์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง เป็นต้น โดยระดับอัตราการใช้กำลังการผลิตของเดือนมีนาคม 2557 อยู่ที่ 64.33%

อ่านต่อ...


ปลัดวิฑูรย์ฯ สั่ง ส.ยานยนต์ เพิ่มขีดแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ ยานยนต์ไทย เตรียมจัดสัมมนา2งานใหญ่รับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี

28 เม.ย 2557

     นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 หลังจากการประชุมคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ ครั้งที่ 97-2/2557

อ่านต่อ...


สสว. ประเมินผลกระทบชุมนุมทางการเมืองต่อ SMEs มี.ค.2557

25 เม.ย 2557

     สสว. ประเมินผลการชุมนุมทางการเมืองเดือน มี.ค. 2557 กระทบด้านลบต่อ SMEs ร้อยละ 76 ส่วนใหญ่เป็นด้านยอดขายและจำนวนลูกค้า แต่ความรุนแรงลดลงโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่ผู้ประกอบการตลาดนัดจตุจักรร้อยละ 50 สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผลจากนักท่องเที่ยวลดลงกว่าครึ่งเช่นเดียวกับยอดค้าปลีก-ส่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนมาตรการความช่วยเหลือที่ SMEs ยังคงต้องการมากที่สุด คือแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งการจัดหาตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ยาแรง ป้องกันมิให้โรงงานลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

25 เม.ย 2557

     กระทรวงอุตสาหกรรม จะใช้กฎเหล็กให้โรงงานระบุชนิด ปริมาณและผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมของโรงงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.1) ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) และขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต (ร.ง.3/1) หากตรวจสอบภายหลังว่า ไม่เป็นไปตามที่แจ้ง มีโทษถึงปิดโรงงาน หรือเพิกถอนใบอนุญาต

อ่านต่อ...


ผนึกอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน

21 เม.ย 2557

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ผลักดันโครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Cluster) โดยรวมกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการเกื้อหนุนตลอดจนส่งเสริมกิจการ เพื่อบรรลุเป้าหมายขีดความสามารถการแข่งขันที่ยั่งยืน 

อ่านต่อ...


สมอ. เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศ ISO/TC 34 Food products เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

21 เม.ย 2557

     กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ISO/TC 34 Food Products และกิจกรรมต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องอาหารแก่ผู้บริโภคทั่วโลก ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ คิงเพาเวอร์

อ่านต่อ...


Page 275 of 281