ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

สมอ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ร้านค้า20 บาท ขายยังไงไม่ถูกจับ

19 มิ.ย 2563

สมอ. ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดแพร่ ให้ความรู้ร้านค้า 20 บาท และร้านค้าทั่วไป ขายสินค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย บรรเทาความเดือดร้อนให้ร้านค้าในพื้นที่    นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีร้านจำหน่ายสินค้าทุกชิ้น 20  บาท ในจังหวัดแพร่ ได้ออกมาแฉถึงพฤติกรรมการรับส่วยของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่ง ได้เข้าตรวจค้นภายในร้าน และพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 4 รายการ ซึ่งเป็นของเล่น โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า มีสินค้าเพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 สร้างความเดือดร้อนให้ร้านค้าจำนวนมากในพื้นที่ นั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ สมอ. ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดลงพื้นที่จังหวัดแพร่ทันที เพื่อให้ความรู้ร้านค้าถึงขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้อง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่าย รวมถึงแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องหากต้องขายสินค้าที่มี มอก. เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ความมั่นใจในการดำเนินงานของ สมอ.    เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่จังหวัดแพร่ในวันนี้ (18 มิถุนายน 2563) สมอ. ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์) ในการเชิญร้านค้าที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ทั้งร้าน 20 บาท และร้านค้าทั่วไปที่ขายสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ทั้ง 115 รายการ อาทิ ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมวกกันน็อก ท่อไอเสีย และปลั๊กพ่วง เป็นต้น เข้าร่วมหารือและรับฟังการบรรยายให้ความรู้จาก สมอ. ซึ่งมีร้านค้าสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย สมอ. มีแผนให้ความรู้แก่ร้านค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการตรวจติดตามศูนย์กระจายสินค้าเพื่อป้องกันการส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานให้ร้านค้า 20  บาท    เลขาธิการ สมอ. กล่าวย้ำถึงร้านค้าอีกว่า “ในการตรวจร้านจำหน่ายสินค้าตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ ของ สมอ. นั้น จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยร้านค้าสามารถขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะไม่ใช่บัตรข้าราชการ หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่มีอำนาจดำเนินการตรวจร้านค้าของท่านตาม พรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ และหากพบการกระทำความผิด จะต้องดำเนินการเปรียบเทียบปรับที่ สมอ. เท่านั้น ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าปรับ ณ สถานที่จำหน่ายได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้า หากมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจากหน่วยงานใดเข้าตรวจสอบ ให้ขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าตรวจร้านของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องหมั่นตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายในร้านของท่านอย่างสม่ำเสมอด้วยว่าเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุมหรือไม่ หากพบว่าเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ต้องดูว่ามีการแสดงเครื่องหมาย มอก. แบบบังคับ                     ที่สินค้าหรือไม่ หากไม่มีต้องไม่นำมาจำหน่ายในร้านเด็ดขาด” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

อ่านต่อ...


บอร์ด สมอ. ห่วงใยเด็ก ไฟเขียวมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยก

19 มิ.ย 2563

บอร์ด สมอ. มีมติเห็นชอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เช่น กระดานหก ม้าโยก และเครื่องเล่นสปริง คาดประกาศใช้ภายในพฤศจิกายน 2563 นี้ เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อเด็กจากการเล่น    นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) วานนี้ว่า กมอ. มีมติเห็นชอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เช่น กระดานหก ม้าโยก และเครื่องเล่นสปริง เพิ่มเติมอีก 2 มาตรฐาน หลังจากที่ได้ประกาศใช้แล้ว 2 มาตรฐาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คือ มาตรฐานชิงช้า และกระดานลื่น ซึ่งคาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ทั้งนี้ สมอ. มีแผนที่จะกำหนดมาตรฐานชุดเครื่องเล่นสนามสาธารณะทั้งหมด 6 เรื่อง สำหรับอีก 2 เรื่อง คือ มาตรฐานอุปกรณ์ปีนป่ายและบาโหน และมาตรฐานเครื่องเล่นรวม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 พบว่า ในแต่ละปีมีเด็กได้รับบาดเจ็บจากการเล่นในสนามเด็กเล่นไม่น้อยกว่า 34,000 คน ซึ่งการประกาศมาตรฐานเครื่องเล่นสนามทั้งหมดนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องเล่นสาธารณะในโรงเรียน หรือสนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน หรือชุมชนต่างๆ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อเด็กจากการเล่น ตลอดจนช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการให้กับเด็กได้ดียิ่งขึ้น    ทั้งนี้ มาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สำคัญในหลายๆ ด้าน เช่น  โครงสร้างต้องมีความแข็งแรงและมีความสมดุล ลักษณะของเครื่องเล่นแต่ละชนิดต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่มีส่วนยื่นล้ำออกมา และมีวัสดุป้องกันขอบคมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กในระหว่างการเล่น ต้องไม่มีช่องว่างหรือรูที่อาจทำให้นิ้วเด็กติดได้ ความสูงของเครื่องเล่นจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการตกกระแทก มือจับและที่วางเท้าต้องมีความแน่นหนา ในส่วนของม้าหมุนจะต้องมีความเร็วในการหมุนเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการหมุนเร็วจนเกิดอันตราย เช่น ร่วงหล่นจากม้าหมุน รวมถึงวัสดุ หรือสีที่นำมาใช้จะต้องได้มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น เป็นต้น โดยผู้ผลิตจะต้องจัดทำคำแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง และรายการส่วนประกอบทั้งหมดอย่างชัดเจน และครอบคลุมความปลอดภัยอย่างถูกต้อง รวมทั้ง คู่มือการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และคำแนะนำเรื่องการซ่อมแซม เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งาน หรือการติดตั้งผิดวิธีทำให้เกิดอันตรายจากการใช้งานได้   เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากบอร์ด สมอ. จะเห็นชอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยกแล้ว ยังได้เห็นชอบมาตรฐานอื่นๆ เพิ่มอีก 41 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร กระเบื้องเซรามิก เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ และพื้นสังเคราะห์ เป็นต้น

อ่านต่อ...


ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าภายใต้โครงการ "สปอ.ร่วมใจช่วยผู้ประกอบการไทย สู่ภัยโควิด-19"

19 มิ.ย 2563

ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าภายใต้โครงการ "สปอ.ร่วมใจช่วยผู้ประกอบการไทย สู่ภัยโควิด-19" พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ประกอบการ OTOP SMEs จากจังหวัดกลุ่มประสิทธิภาพต่างๆ และสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้เลือกซื้อ โดยจะจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2563 สินค้าจะมีการปรับเปลี่ยนทุกสัปดาห์    สำหรับวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ประกอบการ OTOP SMEs ดังนี้ หมี่กรอบ ข้าวแตน ลูกชุบ จากร้านสมจิตร สุบรรนาจ หมูทุบ เนื้อทุบ จากวิสาหกิจชุมชนตำบลต้นโพธิ์ กล้วยกวน ส้มโอกวน มะเฟืองกวน เปลือกส้มโอหยี จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านท่าข้าวโพด ขนมเปี๊ยะปิ้งไส้ปลาช่อน ไส้กุหลาบ ไส้ธัญพืช จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านดาวเรืองพัฒนา ขนมเบื้องกรอบ จากร้านศิริประภาขนมไทย กระเป๋า เข็มขัดหนังแท้ จากสระบุรี มีดทำครัว มีดชุด มีดสวยงาม จากลุงยงค์อรัญญิก ณ สโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารยารย์) ถนนพระรามที่ 6 มาอุดหนุนกันนะ...

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เข้าพบหารือแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม

18 มิ.ย 2563

วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม หารือกับร่วมกับ คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม นำโดย นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 1 - 6 พร้อมคณะ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้อง อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจนิรันดร์ฯ นำคณะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม มอบถุงยังชีพให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดเแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

18 มิ.ย 2563

วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00 น. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม มอบถุงยังชีพ ให้แก่ 2 หน่วยงาน คือ มูลนิธิช่วยคนตาบอดเแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี หน่วยงานละ 250 ชุด รวม 500 ชุด โดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดเแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดเแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคุณบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีนางสาวณัฐติยาภรณ์ พิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสถานสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และเด็กหญิงในบ้านราชวิถีต่อไป  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมร่วมคลัสเตอร์ยานยนต์ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา COVID-19

17 มิ.ย 2563

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะเข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา  COVID-19 สำหรับผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


การประชุมเตรียมการแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือกิจกรรม Cloud Kitchen Food Truck และการดำเนินกิจกรรมนำร่องในช่วงปลายเดือน มิถุนายน 2563 นี้

17 มิ.ย 2563

   วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการประชุมเตรียมการแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือกิจกรรม Cloud Kitchen Food Truck และการดำเนินกิจกรรมนำร่องในช่วงปลายเดือน มิถุนายน 2563 นี้ โดยมีนายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการฟู๊ดทรัค ผู้ประกอบการดิจิทัลแพลทฟอร์ม และสมาคมรถไฟฟ้า ร่วมประชุม ณ ห้อง อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ รับมอบรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNIDO)

16 มิ.ย 2563

วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) เวลา 11.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติต้อนรับ Mr. Mr.Stein Hansen ผู้แทนและผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNIDO) และ Ms. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN) ในโอกาสที่ UNIDO ได้จัดทำรายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและองค์การ UNIDO ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องประชุม อก.2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ จุลพงษ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงพลังความร่วมมือ Circular in Action – Drop point of Used plastic หรือปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์

15 มิ.ย 2563

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงพลังความร่วมมือ Circular in Action – Drop Point of Used plastic หรือปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อนนำพลาสติกสะอาดกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้งานแบบไม่รู้จบ ลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำกลับมาทำประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ณ ลาน Royal Village ฝั่งประตู A เซ็นทรัล วิลเลจ

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP SMEs ที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่าย ภายใต้กิจกรรม "สปอ. ร่วมใจช่วยผู้ประกอบการไทย สู้ภัยโควิด"

15 มิ.ย 2563

วันนี้ (15 มิ.ย. 63) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP SMEs จากคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 (ภาคตะวันออก) ที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่าย ภายใต้กิจกรรม "สปอ. ร่วมใจช่วยผู้ประกอบการไทย สู้ภัยโควิด" ในระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563  ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม(อาคารนารายณ์)

อ่านต่อ...


Page 3 of 329