ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร 

07 ม.ค 2563

วันนี้ (7 ม.ค.63) เวลา 15.00 - 16.00น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรักษาการ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 ให้ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมการในพิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักรที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2563 มี กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะมีกิจกรรมมอบถังดักไขมัน จำนวน 210 ใบ ให้กับผู้นำชุมชนดังกล่าว และเตรียมถังดักไขมัน จัดแสดงที่จุดนิทรรศการ พร้อมทำป้ายรับมอบฯ โดยมี พล.ต. สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาคที่ 1 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กทม. ตำรวจ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมสำรวจเส้นทาง ณ วัดเสมียนนารี ถึงท่าเรือชุมชนประชาร่วมใจ 2

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตรวจติดตามการใช้ถังดักไขมันที่ได้รับจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดักจับไขมันก่อนปล่อยน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำเสีย

07 ม.ค 2563

วันนี้ (6 มกราคม 2562) เวลา 13.00 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ชุมชนเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อตรวจติดตามร้านค้า ร้านอาหาร บ้านเรือนที่ได้รับถังดักไขมันจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดักจับไขมันก่อนปล่อยน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำเสีย  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ เร่งสานต่อโครงการจิตอาสาฯ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร ก่อนดำเนินงานโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสีย เฉลิมพระเกียรติฯ

07 ม.ค 2563

กรุงเทพฯ 6 ม.ค. 63  - กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งสานต่อโครงการจิตอาสาฯ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร ก่อนดำเนินงานโครงการ“จิตอาสาสำรวจ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสียในคลองเปรมประชากร เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา สนองพระบรมราโชบาย ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ ควบคู่การแก้ไขบำบัดน้ำเน่าเสีย นำร่องที่คลองเปรมประชากร ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี 63   นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) ให้จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเสริมโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ซึ่งวันนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร ที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร (4 เขต ดุสิต จตุจักร ดอนเมือง และหลักสี่) จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ตลอดสายมีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร โดยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้เข้าเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยเครื่องมือและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินในเบื้องต้นก่อนว่า ควรจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสียที่จะจัดทำขึ้น ณ บริเวณใด และกำหนดนโยบายในการร่วมปรับปรุงคุณภาพน้ำของคลองดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยขั้นตอนต่อไป กระทรวงฯ จะประสานบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำเสีย เพื่อออกแบบและจัดทำระบบฯ รวมทั้งประสานวิศวกรเพื่อวางแผน  การดำเนินงานในระยะสั้น ระยะกลางและยาว ประกอบกับในปีที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้แจกถังดักไขมัน จำนวน 2,500 ชุดให้กับผู้นำชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และได้รับรายงานว่ามีการกระจาย เพื่อนำไปติดตั้งกับบ้านเรือน ร้านอาหาร และร้านค้าที่ระบายน้ำลงคลองเปรมประชากร ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการนำไปใช้งานด้วยแล้ว   สำหรับเครื่องกรองน้ำเสีย หลักการทำงานเบื้องต้นจะดูดน้ำเสียเข้าถังปฏิกิริยาซึ่งเติมจุลินทรีย์บางตัวลงไป และส่งถ่ายน้ำสู่ถังคอนเทนเนอร์สำหรับตกตะกอน โดยน้ำใสจะอยู่ข้างบนและระบายออกลงแหล่งน้ำ ส่วนตะกอนจะถูกถ่ายไปยังถังทำขั้นตะกอนและเครื่องรีดตะกอนแล้วแยกออกเพื่อถูกส่งกำจัด ซึ่งจะมีการประเมินอีกครั้งว่าจะจัดสร้างชุดเครื่องกรองน้ำเสีย และติดตั้งจำนวนกี่จุด เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำครอบคลุมพื้นที่คลองฯ ให้ได้มากที่สุด ที่ผ่านมา กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานที่คิดค้นนวัตกรรมในนามของจิตอาสา เช่น เครื่องพ่นหมอกไอน้ำ เพื่อบรรเทาอากาศร้อนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีราชาภิเษกฯ ปัจจุบันได้ส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครนำไปใช้งาน ตลอดจนเครื่องกำจัดมลพิษและเครื่องบำบัดอากาศเสียในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 ซึ่งได้มีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐ และ กทม.แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะเดินหน้าโครงการจิตอาสา ร่วมกับ ศอญ.จอส. โดยมีโครงการฯ ที่นำเสนอและผ่านความเห็นชอบทั้งสิ้น 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ ส่วนอีก 6 โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน  

อ่านต่อ...


สมอ. แก้ มอก. ของเล่น คุมสารทาเลต พร้อมเตรียมกำหนดเพิ่มเครื่องเล่นสนามสาธารณะ : ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เพื่อความปลอดภัย

03 ม.ค 2563

สมอ. แก้ไขมาตรฐานของเล่น เพิ่มการตรวจหาสารทาเลตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและคุมเข้มปริมาณสารโลหะหนัก และเตรียมกำหนดมาตรฐานเพิ่มอีก เครื่องเล่นสนามสาธารณะ ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่น นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ปัจจุบันของเล่นเด็กมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้ทำ สมอ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานและควบคุมสินค้าให้มีความปลอดภัย จึงได้ปรับแก้ไขมาตรฐานของเล่นให้มีความทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อป้องกันอันตราย หรือผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่น รวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมของเล่นของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า  ทั้งนี้ มาตรฐานของเล่น มอก. 685-2540 ได้ปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เช่น เพิ่มการตรวจสอบหาสารทาเลตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง ใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกในกลุ่มพีวีซีเพื่อให้เนื้อพลาสติกมีความอ่อนตัว ซึ่งหากใช้สารทาเลตที่มีคุณภาพต่ำ ก็มีโอกาสที่สารทาเลตจากพลาสติกจะหลุดออกมาและเมื่อมีการสัมผัสโดยตรงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ สมอ.จึงต้องควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายตามมาตรฐานสากล ซึ่งเดิมไม่ได้มีการกำหนดไว้ โดยมีเกณฑ์ควบคุมปริมาณของสารทาเลตสำหรับของเล่นเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ และของเล่นที่สามารถนำเข้าปากได้ ต้องไม่เกิน 0.1%โดยมวล และแก้ไขการตรวจหาสารโลหะหนัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเล่นที่มีการสัมผัสโดยตรงให้เข้มข้นขึ้น เช่น ฟิงเกอร์เพนต์ ซึ่งเป็นสีน้ำที่เด็กใช้มือสัมผัสโดยตรง ปริมาณสารตะกั่วต้องไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากเดิมต้องไม่เกิน 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือสารหนูต้องไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากเดิมกำหนดเกณฑ์สูงสุดมีได้ไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายและผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่น สัมผัส หรือการนำเข้าปาก และเพื่อให้มาตรฐานมีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้เห็นชอบมาตรฐานดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะประกาศบังคับใช้ประมาณต้นปี 2563   เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะปรับแก้ไขมาตรฐานของเล่นให้ทันสมัยแล้ว ยังได้กำหนดมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะเพิ่มอีก 2 มาตรฐาน คือ ชิงช้า มอก.3000 เล่ม 1-2562 และกระดานลื่น มอก.3000 เล่ม 2-2562 โดยคาดว่าจะประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี 2563 เนื่องจากพบว่า ยังมีข่าวเด็กๆ ได้รับอันตรายจากการเล่นเครื่องเล่นสนามที่ไม่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี พบว่าในแต่ละปีมีเด็กได้รับบาดเจ็บจากการเล่นเครื่องเล่นสนามในสนามเด็กเล่นไม่ต่ำกว่า 34,000 คน นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะกำหนดเพิ่มอีก 2 มาตรฐาน ได้แก่ ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เพื่อให้ครอบคลุมเครื่องเล่นที่อยู่ในสนามเด็กเล่น ซึ่ง สมอ. คาดหวังว่าการกำหนดมาตรฐานของเล่นและเครื่องเล่นสนาม จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการผลิต และนำเข้าของเล่นที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย รวมถึงโรงเรียนต่างๆ ก็มีทางเลือกในการเลือกซื้อเครื่องเล่นสนามมาติดตั้งในโรงเรียนด้วยความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการบาดเจ็บและอันตรายให้กับบุตรหลานได้อย่างแน่นอน

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม

02 ม.ค 2563

วันนี้ (2 มกราคม 2563) เวลา 08.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์      ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม  นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังได้มอบกระเช้าผลไม้ พวงมาลัยเพื่อสวัสดีปีใหม่แก่ท่านปลัดฯ และท่านปลัดได้กล่าวอวยพรแก่คณะผู้บริหารและข้าราชการในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 #กระทรวงอุตสาหกรรม #ปีใหม่2563 #ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ผู้บริหาร ก.อุตฯ ร่วมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ และถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

02 ม.ค 2563

  วันนี้ (1 มกราคม 2563) เวลา 07.00 น. นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ    ต่อมา เวลา 08.30 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง  

อ่านต่อ...


สมอ. บุกจับเหล็กคาโรงงานย่านบ่อวิน จ.ชลบุรี พบเหล็กไม่ได้มาตรฐานกว่า 10,000 ตัน มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

27 ธ.ค 2562

สมอ. ลงพื้นที่ย่านบ่อวิน จ.ชลบุรี บุกจับเหล็กไม่ได้มาตรฐานคาโรงงานกว่า 10,000 ตัน มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ทลายแหล่งต้นตอผลิตก่อนส่งจำหน่ายยังผู้บริโภค โดยการตรวจจับครั้งนี้ เป็นการขยายผลจากการตรวจร้านจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด พบว่ามีการจำหน่ายเหล็กจากบริษัทนี้มากผิดปกติ จึงจับตามองอย่างใกล้ชิด พบมีการผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐาน จึงเข้าตรวจจับทันที   นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจจับเหล็กไม่ได้มาตรฐานย่านบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ในขณะกำลังเดินเครื่องผลิต ว่า สมอ. ให้ความสำคัญกับการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดอย่างเข้มงวด และได้เฝ้าระวังสินค้าที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสินค้าที่ สมอ. ควบคุมจำนวน 115 รายการ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย ล่าสุด สมอ. ได้เข้าตรวจโรงงานผลิตเหล็กรายใหญ่ย่านบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ซึ่งเดิมเจ้าของกิจการเป็นคนไทยที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ต่อมาได้เปลี่ยนเจ้าของกิจการเป็นคนจีน โดยไม่แจ้งให้ สมอ. ทราบ พบมีการผลิตเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และผลิตเหล็กเบา จำนวนกว่า 10,000 ตัน มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ซึ่งหากเหล็กดังกล่าวหลุดจากโรงงานถึงมือผู้บริโภค และถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างจะส่งผลเสียหายต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล   การตรวจจับครั้งนี้ นับเป็นการทลายแหล่งต้นตอการผลิตเหล็กที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา สมอ. ได้เฝ้าจับตาการผลิตและนำเข้าสินค้าดังกล่าวอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ National Single Window (NSW) หากพบมีการผลิตและนำเข้าในปริมาณมากผิดปกติ จะเข้าทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทันที สำหรับบทลงโทษของผู้ประกอบการรายนี้ต้องระวางโทษในกรณีทำสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทำของไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบนสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายสินค้าในท้องตลาด เป็นภารกิจที่สำคัญของ สมอ. และถือเป็นมาตรการหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ที่ได้เน้นย้ำ สมอ. ให้ตรวจติดตามอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สินค้าอย่างปลอดภัย  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ

25 ธ.ค 2562

  วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมคณะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ    โดยจุดแรกคณะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ คลองเทา บ้านหนองแหน โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองโดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน หลังจากนั้นคณะนายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนชาวอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และตรวจเยี่ยมการใช้นวัตกรรมบริหารจัดการการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ โดยมีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ได้กล่าวถึงการทำไร้อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm) และนำเสนอการสาธิตตัดอ้อย สางใบอ้อย และเก็บใบอ้อยด้วยวิธีการทำไร่อ้อยสมัยใหม่เพื่อลดการเผาอ้อยและลดค่า PM 2.5   และเยี่ยมชมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนรู้จากการปฎิบัติ นิทรรศการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ การทำน้ำอ้อยคั้นสด การจับจีบผ้า และการทำมาลัยมะกรูดใบเตย ชมการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์โดยเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนโปรแกรม ณ โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปภัมถ์) จังหวัดชัยภูมิ  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 11/2562

25 ธ.ค 2562

  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา อาทิ การทำเหมือง สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ด้านละ 1 ท่าน และผู้แทนองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยประเด็นหลักในการประชุม คือ ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตประทานบัตร จำนวน 5 เรื่อง และคำขอต่ออายุประทานบัตร 2 เรื่อง ซึ่งเป็นขั้นตอนพิจารณาที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  

อ่านต่อ...


รองปลัดจุลพงษ์ฯ นำคณะกรรมการและผู้บริหาร CoRE และ TARA ประเทศไทย ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

25 ธ.ค 2562

  เมื่อวันที่ 16-21 ธันวาคม 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าคณะและประธานผู้แทนฝั่งไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE , TARA)ในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสมาคมนักธุรกิจด้านระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศญี่ปุ่น (JARSIA) เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมร่วมศึกษาดูงาน International Robot Exhibition 2019    ในการนี้นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 ร่วมเดินทางไปกับคณะในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปแนวทางความเป็นไปได้ของการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติร่วมกันให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมไปถึงการจัดการหาแนวทางการวางแผนการดำเนินงานให้เกิดกิจกรรมขึ้นจริงในทางปฏิบัติ เพื่อความเป็นมิตรทางธุรกิจ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม System Integrator อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายละ 3 ท่านเพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว และกำหนดการประชุมในครั้งถัดไปเพื่อติดตามความก้าวหน้า ณ ประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2563  

อ่านต่อ...


Page 3 of 306