ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมจัดงานสัมมนาสรุปบทเรียนจากโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน - ด้านนโยบายสนับสนุน สำหรับประเทศไทย” เพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการพัฒนาการขับเคลื่อนการผลิตและ

27 พ.ย 2557

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักความร่วมมือทางวิชาการแห่งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (GIZ) จัดงานสัมมนาสรุปบทเรียน เผยแพร่ ผลการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน – ด้านนโยบายสนับสนุน สำหรับประเทศไทย”

อ่านต่อ...


นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2564

27 พ.ย 2557

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

อ่านต่อ...


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบความสำเร็จที่ยั่งยืน ด้วยเครื่องมือผลิตภาพ MFCA

27 พ.ย 2557

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) นำคณะสื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษและศึกษาดูงาน บริษัท พิณ อินเตอร์วู้ด จำกัด “MFCA เครื่องมือลดต้นทุน สร้างผลกำไร เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน” ภายใต้ “โครงการสาธิตเรื่องบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ” (Material Flow Cost Accounting: MFCA) โดยมีคุณดุษฎี เลาติเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิณ อินเตอร์วู้ด จำกัด และคุณสุรเชษฏ์ พลวนิช รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมให้สัมภาษณ์ ณ บริษัท พิณ อินเตอร์วู้ด จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 

อ่านต่อ...


กนอ. สนองนโยบายรัฐ คืนความสุขให้ประชาชนในเทศกาลปีใหม่เตรียมจัดงาน“คืนความสุขให้ประชาชน กนอ. ส่งแรงใจให้ทหารผู้กล้า”

27 พ.ย 2557

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆจัดงานคืนความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น กนอ. จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งความสุขให้กับสังคม และชุมชนโดยรอบนิคมฯ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

อ่านต่อ...


กสอ. จับมือจังหวัดฟุกุอิสร้างเครือข่ายความร่วมมือ SMEs ด้านอุตสาหกรรม

26 พ.ย 2557

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 - กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือจังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ นายอิสเซอิ นิชิกาว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ เพื่อเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ ผ่าน 3 กรอบความร่วมมือ

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม รุกเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยจับมือรัฐบาลญี่ปุ่น เตรียมตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีแห่งมหานครโตเกียวประจำกรุงเทพฯ

26 พ.ย 2557

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าพัฒนา SMEs ไทยส่งท้ายปี ตามนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ SMEs ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนฝ่ายไทย กับ นายมาซาโตชิ คาตาโอกะ ประธาน TIRI ประเทศญี่ปุ่น เพื่อความร่วมมือในด้านการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งมหานครโตเกียว

อ่านต่อ...


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัว 8 ผลิตภัณฑ์แรกของสิ่งทอในอาเซียนแสดงฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม

26 พ.ย 2557

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัว 8 ผลิตภัณฑ์แรกของสิ่งทอในอาเซียนแสดงฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม โดยมีนางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธาน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 8 โรงงาน

อ่านต่อ...


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงาน “หัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 24 (GIFT FAIR 24th) คืนความสุขให้ประชาชน”

25 พ.ย 2557

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จัดงาน “หัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 24 (GIFT FAIR 24th) คืนความสุขให้ประชาชน” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 20.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโอเต็ล อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกว่า 300 ร้านค้า อาทิ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่งบ้าน และอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น รวมทั้ง กิจกรรมการแสดงบนเวที  กิจกรรมนาทีทอง     การจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด Digital SMEs การให้คำปรึกษาแนะทางธุรกิจ ฯลฯ  

อ่านต่อ...


การประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าตามมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ในช่วงปี 2555-2556

25 พ.ย 2557

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เข้าพบปะและหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าตามมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ในช่วงปี 2555-2556 โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม   

อ่านต่อ...


นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าพบ

25 พ.ย 2557

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายบุนมี มะนีวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะเข้าพบ เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว พร้อมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องรับรองชั้น 2 กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 305 of 341