ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ "กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ไปแจกจ่ายยังพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย 3,100 ชุด

28 ส.ค 2563

วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร กองทัพภาคที่ 3 กองกำลังช่วยรบที่ 3 ซึ่งท่านรอง กอ.รมน. พอ.เสมา เป็นผู้ประสานการช่วยเหลือและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ นำขบวนรถถุงยังชีพ "กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ไปแจกจ่ายยังพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย จำนวน 3,100 ชุด แบ่งเป็น 5 จุดได้แก่ วัดปากพระ จำนวน 500 ชุด วัดปากแคว จำนวน 500 ชุด วัดท่าทอง จำนวน 700 ชุด โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม จำนวน 900 ชุด วัดเกาะ จำนวน 500 ชุด  

อ่านต่อ...


พิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

28 ส.ค 2563

วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 โดยมีนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญยา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ทุ่มเทกำลังสติปัญญาร่วมกันพัฒนากระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศชาติ ซึ่งมีผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกำลังสำคัญและอุทิศตนในการพัฒนาอุตสาหกรรม ของประเทศจนครบวาระเกษียณ รวมทั้งสิ้น 171 ท่าน    

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จับมือเดลต้า อัดฉีดทุนหนุนสตาร์ทอัพ ปั้นธุรกิจ-นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ปี 5

28 ส.ค 2563

วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีแถลงผลสำเร็จพร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ ภายใต้โครงการแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Delta Angel Fund for Startup) ปีที่ 5 และร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม A อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   สำหรับโครงการฯ นี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนเงินทุนแบบเงินให้เปล่า (Angel Fund) แก่ผู้ประกอบการที่มีไอเดียหรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกรวม 30 ทีม ผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจ ไอเดียนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (Pitching) ใน 3 ด้าน ได้แก่ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industry Automation) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ (Energy Management) และนวัตกรรมเพื่ออนาคต (Innovation) ครอบคลุม 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ การแพทย์ครบวงจร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดิจิทัล  

อ่านต่อ...


การประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

28 ส.ค 2563

วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินภารกิจอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2563 รวมถึงกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สปอ.  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวปาฐกถาพิเศษ งานสัมมนา New Generation of Automotive

27 ส.ค 2563

วันนี้ (27 สิงหาคม 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ งานสัมมนา "New Generation of Automotive" ในหัวข้อ Road Map ไทย ขับเคลื่อน EV รัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายและมาตรการ ที่จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก โดยในปี 2019 มีการผลิตอยู่ในอันดับที่ 11 ของโลก ให้สามารถปรับตัวและต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตเดิม เพื่อคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยที่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ    นอกจากนี้  กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการผลักดันเพื่อให้เกิดการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและการผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญภายในประเทศ โดยมีมาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ ตามมาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ในประเทศไทย โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างอุปทาน (Supply) มาตรการกระตุ้นตลาดในประเทศ (Demand) การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า การบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว และมาตรการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   โดยมี นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเมธากุล สุวรรณบุตร รองโฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม โดยมี นายธนากร เสรีบุรี ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด และนายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


หยุดยาวนี้ไม่รู้จะไปไหน เรามีข่าวดีมาบอก

27 ส.ค 2563

  กระทรวงอุตสาหกรรม และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ชวนเหล่านักช้อปเลือกสรรของดีจาก SME ทั่วไทย ชิมของอร่อย 4 ภาค เลือกซื้อเสื้อผ้า อัญมณี เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน และแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษกว่า 600 บูธ ในงาน “ตลาดนัด SME เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” พบกับเวทีสัมมนาและฟรีเวิร์คช็อป รวมเทคนิคการเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า ทั้งการ ให้คำปรึกษาฟรีจากสถาบันการเงินชั้นนำ ตอบโจทย์ทั้งนักช้อปและผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ  

อ่านต่อ...


สมอ. ลุยปราบ-ยึด-ทำลาย สินค้าไม่ได้มาตรฐานเพียบ 10 เดือน อายัดกว่าพันล้าน เตรียมทำลายวันนี้กว่า 3 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 33 ล้านบาท

26 ส.ค 2563

สมอ. ชูนโยบาย “ประชาชนต้องปลอดภัย และได้ใช้สินค้าที่มีมาตรฐาน” ลุยจับสินค้าไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 10 เดือน อายัดแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท จับมือ ปคบ. และ SCG เตรียมทำลายวันนี้อีกกว่า 3 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 33 ล้านบาท ยันสินค้าไม่ได้มาตรฐานต้องโดนทำลาย    นายจุลพงษ์ ทวีศรี ประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เปิดเผยว่า  กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำชับให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินการตรวจควบคุม และกำกับติดตามสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที ซึ่งพบว่าในแต่ละปี สมอ. ได้อายัดสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 ได้อายัดสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งที่จำหน่ายในท้องตลาด และทางออนไลน์แล้ว เป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสินค้า 7 ประเภท คือ 1) เหล็กและวัสดุก่อสร้าง 2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไดร์เป่าผม เตารีด เต้ารับเต้าเสียบ พัดลม เตาปิ้ง เตาย่าง กระติกน้้าร้อน หม้อหุงข้าว หลอดไฟ และกระทะ 3) ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ยางล้อ ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 4) ปิโตรเลียม เคมี และพอลิเมอร์ เช่น หมวกกันน็อค ถังน้ำพลาสติก ท่อพีวีซี และฟิล์มหุ้มอาหาร 5) ผลิตภัณฑ์โภคภัณฑ์ ได้แก่ ของเล่น 6) ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น น้ำดื่ม วุ้นเส้น และ 7) ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ สินค้าเหล่านี้เมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการทำลายที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐานในวันนี้ เป็นสินค้าที่ สมอ. และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)  ลงพื้นที่ตรวจจับและยึดอายัดไว้ จำนวนกว่า 350,000 ชิ้น มูลค่ารวม 33,760,000 บาท ประกอบด้วยสินค้าหลายชนิด เช่น กระทะไฟฟ้า ก๊อกน้ำ ของเล่น ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ หมวกนิรภัย เตารีด พัดลม เตาปิ้งย่าง และสวิตซ์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการทำลายให้สิ้นสภาพด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเหล่านี้กลับไปหมุนเวียนในท้องตลาดหรือนำกลับมาใช้ได้อีก เพราะสินค้าบางรายการอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค     สำหรับกระบวนการทำลาย สมอ. ได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด โรงไฟฟ้ามาบตาพุด อีโค่-เอ็นเนอร์ยี แพลนท์ ซึ่งเป็นโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ สามารถรองรับขยะอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภทและขนาด ทั้งอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นแบบระบบปิด มีระบบการควบคุมมลพิษ และของเสียตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การรับขยะอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการ การขนส่งไปยังจุดคัดแยกประเภทเพื่อเตรียมกำจัด การเข้าสู่กระบวนการกำจัดด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ร่วมกับแอชเมลติ้ง (Gasification with Ash Melting) ซึ่งเศษวัสดุที่ได้จากการเผาไหม้ เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก เถ้าลอย ยังนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ส่วนวัสดุเผาไหม้ไม่ได้ (Incombustible) สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบแทนการก่อสร้างถนนได้   โดยกระบวนการนี้ทำให้ไม่เหลือขยะอุตสาหกรรมที่ต้องกำจัดเพิ่ม นอกจากวัสดุที่เป็นผลพลอยได้  ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน      “การดำเนินการดังกล่าวของ สมอ. เป็นไปตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม โดย รมต.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่จะต้องได้รับการดูแลความปลอดภัยที่มีมาตรฐานอย่างถูกต้องครอบคลุม และเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งหากสินค้ามีมาตรฐานก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่จะสามารถขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และขอฝากเตือนไปยังผู้ทำ ผู้นำเข้า ผู้ขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยว่า อย่าได้พยายามฝ่าฝืนกฎหมาย มิฉะนั้น นอกจากจะโดนดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว สินค้าของท่านจะต้องพบจุดจบที่เตาเผาแบบนี้ และท่านยังจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการทำลายสินค้าอีกด้วย สำหรับประชาชนผู้ซื้อสินค้า ขอให้ซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. ที่ตัวสินค้าเท่านั้น” นายวันชัยฯ กล่าวทิ้งท้าย  

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP SMEs ภาคเหนือ ที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่าย

26 ส.ค 2563

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563)  นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP SMEs จากคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 ภาคเหนือนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่าย ภายใต้กิจกรรม "สปอ. ร่วมใจช่วยผู้ประกอบการไทย สู้ภัยโควิด-19" ในระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2563  โดยมีสินค้า อาทิ  ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย เครื่องเงิน แคปหมูไร้มัน น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกกุ้งเสียบ ชาอู่หลง ชากุหลาบ  ฯลฯ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารนารายณ์)  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า จ.ระยอง

25 ส.ค 2563

จ.ระยอง : วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า จ.ระยอง โดยมีนางพงษ์ศิริ วรรณศรี ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมด้วย ทั้งนี้พร้อมนำเรียนชี้แจงเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ วัดเภตราสุขารมย์ จ.ระยอง  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ ประชุมหารือร่วมหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เน้นเร่งรัดการลงทุน อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ

24 ส.ค 2563

จ.ระยอง : วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 16.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมร่วมหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น พร้อมติดตามการทำงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เน้นเร่งรัดการลงทุน เชิญชวนอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนในพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ การจัดเตรียมงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการดำเนินงาน พร้อมรับฟังโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่างๆ ของ ธพว. เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมหาดแสงจันทร์ จ.ระยอง    

อ่านต่อ...


Page 4 of 341