ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังความคืบหน้าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park

24 ส.ค 2563

จ.ระยอง : วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังความคืบหน้าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) สร้างขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง พื้นที่ประมาณ 1,383 ไร่ มีจุดเด่นคือ การเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบที่ทันสมัย ทั้งด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบการสื่อสาร ระบบการขนส่ง ระบบพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-Curve) อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics) กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Device) กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และเยี่ยมชมอาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS)

24 ส.ค 2563

จ.ระยอง : วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และเยี่ยมชมอาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS) พร้อมมอบเสื้อชูชีพให้แก่ประธานวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมืองระยอง และ อ.บ้านฉางสามัคคี และตัวแทนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จ.ระยอง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำโดยใช้ระบบ VTMS (Vessel Traffic Monitoring System : VTSM) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของการให้บริการจราจรทางน้ำ  ซึ่งเป็นระบบเฝ้าสังเกตการณ์การเคลื่อนที่ของเรือในทะเล ระบบดังกล่าวสามารถติดตามการเคลื่อนที่ของเรือได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถควบคุมการจราจรทางน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและในปี 2562 กนอ.ลงนามสัญญาร่วมทุนในรูปแบบการบริหารธุรกิจในการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 กับบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศและเป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยความคืบหน้าการก่อสร้างฯ หลังได้รับใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยองแล้ว บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด ได้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในส่วนของการขุดลอกและถมทะเล พื้นที่ 1,000 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ใช้ประโยชน์ 550 ไร่ และพื้นที่เก็บกักตะกอน 450 ไร่ การขุดลอกร่องน้ำ และแอ่งกลับเรือ การก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือ ท่าเทียบเรือบริการ และท่าเทียบเรือก๊าซ รองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2569  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการบริหารจัดการของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

24 ส.ค 2563

จ.ระยอง : วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการบริหารจัดการของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์มิตซูบิชิฯ และติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

24 ส.ค 2563

จ.ชลบุรี : วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563    โดยจุดแรกได้เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีแผนการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เทคโนโลยียานยนต์รองรับอนาคต ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีปลั๊กไฮบริดในรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ที่มีความจุและสามารถขับเคลื่อนที่ไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อย รถยนต์อเนกประสงค์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของพื้นถนนหรือการจราจรได้ทันที และผลการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบยานยนต์แห่งอนาคต โดยผู้แทนบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด    นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พื้นที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะฯ เผย นิสสันมั่นใจศักยภาพฐานการผลิตของไทย เดินหน้าลงทุนต่อไป

24 ส.ค 2563

สุริยะ เผย ค่ายนิสสันเชื่อมั่นประเทศไทยปิดโรงงานรถยนต์ในอินโดนีเซียมาผลิตที่ไทยแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน พร้อมแผนดำเนินการธุรกิจระยะยาว ส่งผลดีต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเร่งขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผ่านคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสำคัญของโลกต่อไป   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังหารือกับนายราเมช นาราสิมัน ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่า บริษัท นิสสันฯ ได้มีการปิดโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรวมฐานการผลิตเพื่อส่งออกไว้ที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัว Nissan Kicks รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% โดยไม่ต้องชาร์จ ซึ่งนำเทคโนโลยีใหม่ e-Powers มาใช้ในรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นแห่งแรก ของโลก (นอกเหนือจาก การผลิตในบริษัทแม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น) โดยรถยนต์รุ่นนี้มีการผลิตในไทย และส่งออกไปจำหน่ายยังญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวในประเทศไทย ทั้งในโครงการผลิตรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอแล้ว อันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป   “ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความมั่นใจว่า ถึงแม้วิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก แต่กระทรวงอุตสาหกรรมยังให้ความสำคัญในการรักษาฐานการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยพร้อมที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน สำหรับมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความมั่นใจว่า มาตรการด้านตลาด (Demand Side) ในด้านการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับสำนักงบประมาณแล้ว เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเข้าไป ซึ่งจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานได้  ส่วนมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าด้านอื่นๆ เช่น สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับประชาชนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ เป็นต้น จะได้มีการหารือและดำเนินการผลักดันภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสำคัญของโลกต่อไป” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผู้ได้รับสินเชื่อกองทุนฯ SMEs จ.เชียงใหม่

23 ส.ค 2563

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์  ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายสุภกิจ ชัยเมืองเลน ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกและเยี่ยมชมสถานประกอบการ พร้อมให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจแก่กลุ่มตัวอย่างของผู้ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ได้รับสินเชื่อฯ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่    โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้เข้าสัมภาษณ์ ได้แก่ 1.บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้รับสินเชื่อกองทุนคนตัวใหญ่ ปี 2561 2. บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และส่งออก พืชผักสมุนไพรไทยออร์แกนิคอบแห้ง ได้รับสินเชื่อกองทุนคนตัวใหญ่ ปี 2560 3. บริษัท อาร์ พี พี ออล จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ ได้รับสินเชื่อกองทุนคนตัวใหญ่ ปี 2562 4. บริษัท สิงห์ทอง โกลด์สมิทธิ์ จำกัด ร้านขายปลีกเครื่องประดับทองคำ ได้รับสินเชื่อกองทุนคนตัวเล็ก ปี 2562

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับตัวของประชาสัมพันธ์ในยุค NEW NORMAL"

22 ส.ค 2563

วันนี้ (22 สิงหาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับตัวของประชาสัมพันธ์ในยุค NEW NORMAL" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 โดยมีนางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเมธากุล สุวรรณบุตร รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะร่วมเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งมีนางสาวจิตวดี เพ็งมาก ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นางสาวปิยะวรรณ ผลเจริญ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน มาบรรยายในหัวข้อ "เขียนข่าวอย่างไรให้สร้างพลังบวก" และนายวาทิต ประสมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ จากบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ "การปรับตัวของประชาสัมพันธ์ในยุค NEW NORMAL" และ "ปรับเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ ปลุกพลัง MOI Social Media และมีนักประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวนกว่า 50 คน   การจัดสัมมนาฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรองรับแนวทาง วิธีการปรับตัวรวมถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (NEW NORMAL) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ตลอดจนสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ให้คณะผู้บริหารคณะนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) เข้าหารือแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวในไทย

21 ส.ค 2563

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นายราเมช  นาราสิมัน ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัทนิสสันฯ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการรักษาฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และมาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆ อาทิ มาตรการกระตุ้นตลาดรถยนต์เพื่อผู้บริโภค มาตรการช่วยเหลือภาคแรงงาน และการรักษาฐานการผลิตเพื่อส่งออก ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพัฒนาบุคลากรเสริมแกร่งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

21 ส.ค 2563

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนาม MOU สานความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ภาคอุตสาหกรรม หวังให้บุคลากรสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Big Data ตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีศักยภาพ   นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญคือ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการนำข้อมูลด้านอุตสาหกรรมมาสร้างคุณค่าสำหรับการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ประชาชน และทุกภาคส่วน ทั้งสองกระทรวง จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างขีดความสามารถของบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลใน 5 ด้าน ได้แก่  1.การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้วยข้อมูล (Data-driven Policy and Strategy)  2.วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) คือ การบริหารจัดการข้อมูลให้พร้อมสำหรับการใช้งาน เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การวางระบบเส้นทางการไหลของข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลไปเก็บไว้ที่แหล่งต่าง ๆ  3.วิทยาการข้อมูล (Data Science) คือ การนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล การตรวจสอบ การทำการทดลองวิจัย การสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหารูปแบบ หาปัจจัยต่าง ๆ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์หรือการวินิจฉัย ไปจนถึงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลมาช่วยในการตัดสินใจ และการวางแผนต่าง ๆ ได้  4.การจัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับมุมมองการวิเคราะห์ (Business Intelligent)                       5.การฝึกอบรมและปฏิบัติงานในสถานที่จริง (On the job Training)   นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการทำงานในรูปแบบใหม่เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา (Intelligent Organization) อย่างแท้จริง ”   ด้านนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าการลงนามในวันนี้จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เพื่อพัฒนาประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรสามารถบูรณาการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือนี้เกิดขึ้นได้จากความมุ่งมั่น ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการประยุกต์รูปแบบการนำข้อมูลมาใช้ในการรับรู้สถานะ ศึกษาแนวโน้มและเพื่อเข้าใจถึงปัญหาและโอกาส ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านข้อมูลแบบครบวงจร ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ GBDi หรือสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หน่วยงานภายในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ามาทำความร่วมมือทางวิชาการนี้กับกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องด้วย GBDi มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Data Science และ Data Engineering และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จึงมีความพร้อมในการขับเคลื่อนให้ภารกิจนี้บรรลุเป้าหมายต่อไป  

อ่านต่อ...


การประชุมคณะทำงานทบทวน ภารกิจ และโครงสร้างของกระทรวงอุตสาหกรรม

20 ส.ค 2563

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวน ภารกิจ และโครงสร้างของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1-6 ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 5 of 341