ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัดฯสุรพล เป็นประธานเปิดโครงการ ๑๐ คลองสวยน้ำใส ร้อยดวงใจจิตอาสา

25 ก.ค 2562

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ ๑๐ คลองสวยน้ำใส ร้อยดวงใจจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโดย คลินิกผู้ประกอบการ (Clinic for Industry) ร่วมกับเทศบาลเมืองลัดหลวง โดยมี นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง นายธวัชชัย พุ่มเรือง ประธานคลินิคผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านพรเทพ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับโครงการ ๑๐ ครองสวยน้ำใส ร้อยดวงใจจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นความร่วมกันของคลินิคผู้ประกอบการ สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง และกลุ่มจิตอาสาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพคูคลอง ให้มีความสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม และให้มีสภาพสมบูรณ์เหมือนในอดีต พร้อมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อมในลำคลองสาธารณะในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 ตามแนวคูคลองในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองลัดหลวง รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 1 เดือน จากนั้นรองปลัดฯ สุรพล ได้มอบถังดักไขมันอย่างง่าย จำนวน 150 ชุด ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ "จิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน" ให้กับเทศบาลเมืองลัดหลวง สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อนำไปติดตั้งในการใช้ดักไขมัน และเศษอาหารในครัวเรือน ณ เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ  

อ่านต่อ...


รองปลัดนิสากรฯ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลในการแถลงนโยบายรัฐบาล

25 ก.ค 2562

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2562) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลในการแถลงนโยบายรัฐบาลในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รองปลัด สุรพลฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

25 ก.ค 2562

  วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายอดิศัย อยู่อินทร์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง นายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม kick off งาน SEZ Talk ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลา นำร่องประชาสัมพันธ์โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบเจาะลึกถึงผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดงานต่อเนื่องรายสัปดาห์ไปยังจังหวัดตาก สระแก้ว และมุกดาหาร

25 ก.ค 2562

จ.สงขลา : 24 กรกฎาคม 2562 – กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้จัดงาน Special Economic Zone Talk หรือ SEZ Talk ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่  ภายใต้ชื่อ “อนาคตจังหวัดสงขลา กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับทราบกับกลุ่มผู้ประกอบการ นักลงทุน ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดความมีส่วนร่วม และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาไปพร้อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณฉันทนา อัศวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน จากนั้น ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ขึ้นเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โอกาสทองธุรกิจสำหรับทุกคน” ทำให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงภาพรวมของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมต่างๆจากทางภาครัฐ รวมไปถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตทั้งในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน ตามด้วยการเสวนา SEZ Talk “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา: Gate to the Future” ร่วมการเสวนาโดย คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ดร.ไพโรจน์ ชัยจิรธิกุล ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ โดยการเสวนาได้สะท้อนแนวคิด มุมมองจากทางเอกชน ประชาชนที่มีต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องการให้ภาครัฐเร่งขับเคลื่อนโครงการในทุกๆด้าน รวมทั้งขยายขอบเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเช่น อำเภอจะนะ และอำเภอหาดใหญ่ ขยายกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งสำหรับผู้ลงทุนไทยและต่างชาติ รวมทั้งขอให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟรางคู่ โครงการมอเตอร์เวย์ และท่าเริอน้ำลึกสงขลา เพื่อให้เชื่อมต่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้สงขลาเป็นประตูเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างแท้จริง  

อ่านต่อ...


รมต.สุริยะฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

24 ก.ค 2562

  วันนี้ (24 กรกฎาคม  2562) เวลา 10.30 น. นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และมีนายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมการรับมอบต้นไม้จากภาคีเครือข่าย จำนวน 1,010 ต้น จากนั้นทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ร่วมกัน ก่อนจะเยี่ยมชมทุ่งดอกไม้และอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพ  

อ่านต่อ...


รมต.สุริยะฯ ร่วมพิธีทำบุญ 5 ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24 ก.ค 2562

วันนี้ (24 กรกฎาคม  2562)  เวลา 08.15 น. นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมด้วย นายพสุ  โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมพิธีทำบุญ 5 ศาสนา เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาของผู้นำ ทั้ง 5 ศาสนา ประกอบด้วยศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดูและซิกข์ ทำพิธีทางศาสนาตามลำดับ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ซึ่งในงานพิธีมีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ องค์กรอิสระ และข้าราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ทำเนียบรัฐบาล #กระทรวงอุตสาหกรรม #พิธีทำบุญ 5 ศาสนา  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ อภิจิณ เปิดงาน Asia Pacific General Galvanizing Association (APGGGA) 2019

24 ก.ค 2562

กรุงเทพฯ : วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานเปิดงาน Asia Pacific General Galvanizing Association (APGGGA) 2019  งานแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนระดับโลก ครั้งที่ 11 โดยมีนายวัฒนา สุจิตรานุรักษ์ ประธานสมาคมชุบสังกะสีไทย และ Mr.Zhang Qifu (นายจาง อีฟู) ประธานสมาคมชุบสังกะสีภูมิภาคเอเชีย-แฟซิฟิก ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   งาน Asia Pacific General Galvanizing Association (APGGGA) 2019 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนระดับโลก และมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ผู้ผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการชุบสังกะสี หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ และร่วมถึงมีการจัดแสดงนวัตกรรมการชุบสังกะสีจากบริษัทชั้นนำเกี่ยวกับการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกด้วย  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯสุริยะ มอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

22 ก.ค 2562

วันนี้ ( 22 ก.ค. 62) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมของประเทศ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับต่างๆ และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมวางไว้เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสม แต่การจะทำให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น ต้องอาศัยการทำงานที่บูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะการดำเนินงานใน 5 Agenda สำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ 1.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 2.การส่งเสริมและพัฒนา SME (SME 4.0) 3.การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (Factory 4.0 & SD) 4.การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Investment Promotion) และ 5.การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data) นอกจากนั้นยังสนใจในเรื่องการเชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศมาร่วมลงทุนในไทยเพื่อเป็นการเพิ่มกระตุ้นการลงทุนในไทย เพราะไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน ทั้งในด้านศักยภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


ปลัด พสุฯ ให้การต้อนรับคณะสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมหารือการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาความร่วมมือ

22 ก.ค 2562

 วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายพสุ  โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ให้การต้อนรับ Mr.Qian  Xueming, Vice-Chairman (รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้เข้าพบกับผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแสวงหากลไกในการพัฒนาความร่วมมือภายใต้นโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน นโยบาย Thailand 4.0 และการก่อสร้างพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย     ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับจีนรายมณฑล โดยเฉพาะกว่างซีจ้วงที่เป็นประตูสู่อาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์และการแพทย์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ไทยและจีนจะเชื่อมโยง EEC และ BRIs โดยอาศัยกว่างซีจ้วงในการเชื่อมโยงทั้งด้านอุตสาหกรรม การผลิต การขนส่ง และการเชื่อมโยงด้านดิจิทัล และเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในเชิงรุกระหว่างไทยและจีน นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูล การประสานงาน และการติดต่อสื่อสารด้านอุตสาหกรรมระหว่างกัน โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสาขาที่จีนมีศักยภาพและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย 2) การขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับจีนในระดับท้องถิ่น 3) การแสวงหาหุ้นส่วนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และ 4) การพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  

อ่านต่อ...


หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามนโยบายของ อก.

22 ก.ค 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณ การกำกับดูแลโรงงานที่มีปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ในคำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานสามารถลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม C-7 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  

อ่านต่อ...


Page 6 of 281