ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ชี้พิกัดเปิดรับคำขอกู้ "สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน"

22 พ.ย 2562

พื้นที่กรุงเทพฯ : #สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร : 02-202-3879 . #พื้นที่ส่วนภูมิภาค : #สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (#สอจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ . ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป . วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท - สำหรับเอสเอ็มอีนิติบุคคล - วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย -ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา - ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี - ปลอดเงินต้น สูงสุด 1 ปี . สอบถามเพิ่มเติม e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ...


มติ ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง “กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์” นั่งประธานกรรมการคนใหม่ มีผลตั้งแต่ 12 พ.ย. 62

21 พ.ย 2562

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่ เพื่อกำหนดแนวนโยบาย กำกับดูแลให้องค์กรมีทิศทางการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์แก่ประเทศใน ฐานะที่เป็นกลไกการพัฒนา เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม   สำหรับนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เกิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2505 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ประวัติการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการ ประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   และผ่านการฝึกอบรม อาทิ หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.55) หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.21) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.9) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT8) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน (วธอ.3)  

อ่านต่อ...


"สุริยะ" ร่วมปาฐกถาในงานสัมมนา "EEC Next : ทุนไทย-เทศ ปักหมุด EEC" ระบุ ไทยมีโอกาสและความพร้อมสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

21 พ.ย 2562

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา 'EEC Next : ทุนไทย-เทศ ปักหมุด EEC ' จัดโดยบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในหัวข้อ 'ดึงอุตสาหกรรมเป้าหมายลงพื้นที่ EEC' ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมปาฐกถาพิเศษ ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วมเสวนา พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ   โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การมี EEC เปรียบเสมือนเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง โดย EEC เป็น Mega Project ที่จะยกระดับความสำคัญของประเทศไทยในระดับอาเซียน และยังสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ และยังรวมถึงการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาเมืองให้เป็นแบบ Smart City มีแผนการจัดระเบียบการขนส่งที่เชื่อมโยงการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ อันจะเชื่อมโยง CLMV และเชื่อมสู่ตลาดโลกต่อไป   "ผมยังคงเดินหน้าต่อยอดและขยายผล เพื่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ให้มากขึ้น และจะเร่งเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มที่ และผมเชื่อมั่นว่า โมเดลการพัฒนาที่ดีและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและศักยภาพของประเทศ ย่อมส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้นในระยะยาว" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #EEC #EECNEXT  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้เอกอัครราชทูตฯ เยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

20 พ.ย 2562

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.45 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายเก-ออร์ค ชมิท (H.E. Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมหารือเกี่ยวกับบทบาทและความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านทักษะแรงงานสายอาชีพหรืออาชีวะศึกษา โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา รองโฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม  #รัฐมนตรีสุริยะ  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้คณะผู้บริหาร บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เข้าพบ

20 พ.ย 2562

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายโทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด นางปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และคณะเข้าพบ โดยมี นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา รองโฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเร่งผลักดันให้นำระบบไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

20 พ.ย 2562

วันที่ (19 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางวรวรรณ  ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกองของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ซึ่งหน่วยงานต่างๆ  ได้นำเสนอโครงสร้าง บทบาทอำนาจหน้าที่ การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งผลักดันให้มีการนำระบบไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดฯกอบชัย เปิดหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

19 พ.ย 2562

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่  18-22 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ   หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะเป็นตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาองค์กร  

อ่านต่อ...


ปลัดฯกอบชัย เปิดหลักสูตร “Factory 4.0”

19 พ.ย 2562

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Factory 4.0 โดยมีนางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องจรัสเมือง 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า “สิ่งสำคัญของ Factory 4.0 คือการให้โรงงานอยู่กับชุมชนได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นับเป็นกลุ่มงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีบทบาทในการกำกับดูแลโรงงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง”   การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมาย การพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม การกำจัดกากอุตสาหกรรมและการจดทะเบียนเครื่องจักร สามารถปฏิบัติงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเหมาะสม —————

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานเปิดสถานีชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า PCX พร้อมเยี่ยมชมการศึกษารูปแบบ EV Sharing แห่งแรกในประเทศไทย

19 พ.ย 2562

18 พฤศจิกายน 2562 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า PCX (PCX Electric Smart Station)โดยมี มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับ ณ ตึกเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   สถานีชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า PCX (PCX Electric Smart Station) แห่งแรกของไทย มีขึ้นเพื่อทดลองศึกษารูปแบบของ EV Sharing หรือการแบ่งปันการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านแอพพลิเคชันฮ้อป (HAUP) โดยสามารถเข้าถึงและใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟนเป็นตัวเชื่อมต่อ ทั้งนี้สถานีชาร์จฯ ได้ติดตั้งเทคโนโลยีไว้ อาทิ หลังคา Solar Roof สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวสถานีและรองรับการเก็บพลังงานสำรองสำหรับฟังก์ชันสลับแบตเตอรี่ (Battery Swapping) ได้ #กระทรวงอุตสาหกรรม #รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #รองปลัดภานุวัฒน์ #สถานีชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้าPCX #รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ เป็นประธานเปิดงาน The 4th Business Connecting 2019 “ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน สู่ความเป็นไปได้ทางความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น”

19 พ.ย 2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน The 4th Business Connecting 2019 “ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน สู่ความเป็นไปได้ทางความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น” พร้อมด้วย นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายอซึชิ ทาเคะทานิ ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ นายมาซาฮิโกะ โฮซากะ ประธานศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และนักธุรกิจทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องฟูจิ ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ   สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจของทั้งสองประเทศ รวมถึงมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ CLM โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจ เนื่องด้วย supply chain ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศดังกล่าวยังขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยีและทักษะงานช่าง จึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของทุกประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป    ทั้งนี้ ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 เป็นการสัมมนาสรุปผลการสำรวจโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ กัมพูชา ลาว และพม่า ภายใต้การบรรยายหัวข้อ "บริษัทไทยและญี่ปุ่นควรร่วมมือกันอย่างไรในการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ CLM" โดย บริษัท เอ็นอาร์ไอ คอนซัลติ้ง แอนด์โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน" โดย บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์นชั่นแนล เอเชีย จำกัด มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในประเทศไทย กัมพูชา และพม่า นอกจากนี้ ช่วงที่ 2 เป็นการเปิดเวทีให้กับผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น จำนวน 25 บริษัท ได้ทำการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ราย และคาดว่าจะก่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างกันกว่า 100 คู่    รัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีโอกาสจัดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นพันธมิตรที่ดีทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนธุรกิจกันมาอย่างยาวนาน และขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่เห็นความสำคัญของประเทศไทย ในการร่วมลงนาม MOU เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ระหว่างศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว หรือ Tokyo SME Support Center กับกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจะดูแลนักลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นอย่างดี ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน  

อ่านต่อ...


Page 9 of 305