วันพฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2560 17:44

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ