วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560 14:26

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส