วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 18:02

ข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Phayao food valley) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561