วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 13:49

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกายจังหวัดพะเยาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)