วันพุธ, 25 เมษายน 2561 10:36

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561