วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2561 17:52

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Phayao food valley) ประจำปีงบประมาณ พงศ.2561