วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561 14:13

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561