วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561 16:10

ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกายจังหวัดพะเยาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)