วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 10:30

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด