วันพฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2557 11:50

เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา

เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557  นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา อัยการจังหวัดพะเยา รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ  ณ  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

          โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปประจำอยู่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา  ทุกวันพุธของสัปดาห์