วันพฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2557 16:07

การนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา โครงการ OPOAI ปี 2557 งวดที่ 2

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน OPOAI ปี 2557 งวดที่ 2  จำนวน 2 แผนงาน  แผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  และแผนงานที่ 6 กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด  ของโรงงานเป้าหมาย โรงสีสองพี่น้อง  ประกอบกิจการสีข้าว ที่อยู่ 73 ม.12 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา จากบริษัทที่ปรึกษา  บริษัททริบเพิลเอควอลิตี้เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่  31  กรกฏาคม  2557  ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา