060a2de90ce8fb86b7b0b85502cf6f91.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

1118b3fa7f98cee9bec7af239a10bc3f.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

64aeb1eafa464e01f2743156f89f110e.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

a436f858602f5e1efc16bd8147031e33.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/cea8e51bc248b61082a01b66f6586b49_S.jpg
ออกตรวจสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวการพัฒนา (กลุ่ม D)
16 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/16290372f9bf4375d458b0b66370532e_S.jpg
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2562 เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการยื่นขอ มผช. และเงินทุนหมุนเวียน และประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักงานฯ
16 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/4648ad8dce49ac4b26f21cf81a446165_S.jpg
จัดการรับฟังความคิดเห็นสำหรับคำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง เพื่อขออนุญาตทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ในท้องที่ หมู่ที่ 4 และ 8 ...
16 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev