060a2de90ce8fb86b7b0b85502cf6f91.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

1118b3fa7f98cee9bec7af239a10bc3f.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

64aeb1eafa464e01f2743156f89f110e.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

a436f858602f5e1efc16bd8147031e33.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/79d29e9e2dde2a2cab2e953b1ffc00b7_S.jpg
ร่วมพิธีเปิดโครงการหลักสูตรเพื่อความพร้อมก่อนปล่อยนักโทษเด็ดขาดหญิง (เรือนจำโครงสร้างเบา) รุ่นที่ 1/2562
10 ม.ค. 2562
media/k2/items/cache/068d43e4c514e1b6cc6d4e14b605cb38_S.jpg
ร่วมการแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ปะจำปี 2562
10 ม.ค. 2562
media/k2/items/cache/7539ee9a89b99e1410c88d6eef0487e4_S.jpg
ร่วมพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม LC2 (402) อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์
10 ม.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev