1b24387db75e87a92d473f9ae7f66eba.jpg

5a76e28c7e909022d7de32079d76c0a5.jpg

f66d4183704d7215b2849eb7a19fa685.jpg

57aeb27fd14dba1dea4562b4dd840802.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0e91ffd52a43f6a33008fd86b019ff46_S.jpg
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพือศึกษาขอบเขตความต้องการและความคาดหวังการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/ea0987ea27bd0e49d6fef34aebb324a5_S.jpg
การจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 15
11 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/0d5920344d6013f43bc60dfe599bafb6_S.jpg
การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน
11 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev