060a2de90ce8fb86b7b0b85502cf6f91.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

1118b3fa7f98cee9bec7af239a10bc3f.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

64aeb1eafa464e01f2743156f89f110e.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

a436f858602f5e1efc16bd8147031e33.jpg

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า SMEs ของดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการมหกรรมสินค้า SMEs สู่ตลาด AEC ณ หาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b5241a23845567076a4d576a22e1105d_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9
24 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/f9d090d9c7d0546b73704b160d706adf_S.jpg
ออกตรวจสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
24 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/a6cceff79c156238ddbefe13cab72c48_S.jpg
เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2562
18 มิ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev