1b24387db75e87a92d473f9ae7f66eba.jpg

5a76e28c7e909022d7de32079d76c0a5.jpg

f66d4183704d7215b2849eb7a19fa685.jpg

57aeb27fd14dba1dea4562b4dd840802.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e3b5d41fe90bb0c27992f81dac3f500d_S.jpg
จำหน่ายสินค้า ตามโครงการ “ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์”
20 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/c1e5f66d26c3ffe4e7de05546f75848f_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของศาสนสถานตามโครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" ประจำเดือน มกราคม 2563
20 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/1d9f3230b4bfe4c364a9c96a697a3ee2_S.jpg
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ "
17 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev