045a83954e63000bb428a5af98416c34.jpg

9ee2dd36678ed68d6d72fcc30d34e3bf.jpg

5a76e28c7e909022d7de32079d76c0a5.jpg

57aeb27fd14dba1dea4562b4dd840802.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a2f2df7373327d2767d614f5c77c4073_S.jpg
เชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานสมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน”
08 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/21c972d0f8247cb652f6130ac033e7d0_S.jpg
การจำหน่ายสินค้าตลาดประขารัฐ ประจำวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
08 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/fc31b731d99d132108b11ce9886bb41b_S.jpg
ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
01 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev