1b24387db75e87a92d473f9ae7f66eba.jpg

5a76e28c7e909022d7de32079d76c0a5.jpg

f66d4183704d7215b2849eb7a19fa685.jpg

57aeb27fd14dba1dea4562b4dd840802.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/fd034a0e386354aabeda22b3eb8f5d16_S.jpg
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ก้าวตามรอยพ่อ (โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ)
22 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/6a0ad90931bfde14e922804bb5f27eb5_S.jpg
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
22 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/3680d3511a651fddd82794bd6023d502_S.jpg
ร่วมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษา และขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม TO BE NUMBER ONE ประเภทอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
20 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev