21d661eb1b2574a066762496e5594467.jpg

9ee2dd36678ed68d6d72fcc30d34e3bf.jpg

101d8633868538b504da060d151a9da2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3d8ae9f36de99b023c17736e439971ed_S.jpg
ประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563
02 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/2aeb17b93a9826870c220c030220d6d8_S.jpg
การจำหน่ายสินค้าตลาดประขารัฐ ประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
02 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/38c64b8fe0d6487dd5947c121c5edf4e_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม. )จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่1/2563
25 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev