วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 12:51

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ