วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 16:36

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563