วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562 12:27

แผนที่แสดงจุดที่ตั้งและหมู่เหมืองใกล้เคียง คำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ที่ 1/2561 ของ บริษัท แอชเซอร์ เซอร์เคิล จำกัด