วันเสาร์, 01 สิงหาคม 2563 10:35

การจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐ ประจำวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่  31 กรกฎาคม  2563  เวลา 07.00 – 14.00 น.

นายดุสิต  จันทรกานต์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐฯ 

นำผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า  ตามโครงการ “ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์” และโครงการคาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน  ณ  บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  รวมจำนวน  38  ร้านค้า 

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ซื้อจากภายนอกที่สนับสนุน สินค้าของดีจังหวัดเพชรบูรณ์