วันเสาร์, 01 สิงหาคม 2563 10:37

ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ฟังธรรมะ สปาหัวใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายดุสิต  จันทรกานต์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางสาวกัลยกร ศรีธรรมมา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน นางณิชาลฎา เลิศปรัชญาสุขุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ฟังธรรมะ สปาหัวใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องสมาธิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2