ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/396f49027d9429341ce1631edb39c089_S.jpg
วันที่ 21 มกราคม 2563 นายอำ​นวย​ สุวรรณ​รักษ์​ อุตสาหกรรม​จังหวัด​เพชรบุรี​ ได้มอบหมายให้นางสาวสุ​พิชญ์​นันท์​ ดี​ประหลาด​ หัวหน้า​กลุ่ม​ส่งเสริม​และพัฒ​นา​อุตสาหกรรม​ ...
21 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/594b8e242468b60bab02e885abfa7fb6_S.jpg
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุพิชญ์นันท์ ดีประหลาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ...
15 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/c8ff5c5d0c15fa024ce6341587cd728a_S.jpg
วันที่ 15 มกราคม 2563 นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายณัฐ สุวรรณโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
15 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev