ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9b1b872836d71298373530e4aa0af284_S.jpg
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม จังหวัดเพชรบุรี
15 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/6623323f9f8f70ebc3c816c8be881db8_S.jpg
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม
15 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/0567da36bc71df8105d6d6d726195132_S.jpg
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหุบกะพง “โครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
15 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev