ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a82b52c51211fbc1b5faa5a3d300a49f_S.jpg
ขอเชิญผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (Sure OTOP) ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/6875cba14c1a1b102517159913241d67_S.jpg
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
23 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/33de14f7af86e14b7fc470e30d20e95c_S.jpg
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุี
23 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev