วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561 16:26

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ถาวรศักดิ์ วิศวกรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายดุจเทพ ทองมาก วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมนายาง-หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี

วันที่  11 ตุลาคม  2561  ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์  ถาวรศักดิ์  วิศวกรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายดุจเทพ  ทองมาก  วิศวกรปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมนายาง-หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคำร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมชุมชนนายาง-หนองจอก ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี