ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ab12208e7cf472dd93c44f2d755bda3d_S.jpg
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการ ณ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)
02 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/181d8f3f8609eaa5d861611d996741ad_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร
02 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/f45349800179b8b950a99af7ec790762_S.jpg
จัดประชุม​คณะกรรมการ​รับรอง​มาตรฐาน​ผลิตภัณฑ์​ชุมชน​จังหวัด​พิจิตร​ ครั้ง​ที่​ พจ​ 23-1/2563
24 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev