ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/113ae9dd2774fb3c38441cc1dc35682d_S.jpg
งาน "หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก" ครั้งที่ 29 (Gift Fair 2019)
02 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/d601f6a570ff658132d0a3298784f783_S.jpg
ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน และ SMEs รับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
27 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/6fb50b7600fd949b729c4f68fd72128b_S.jpg
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 , (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3)
27 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev