Application "ThaiBestProducts" หรือ "77 มีดีมาโชว์"

Application "ThaiBestProducts" หรือ "77 มีดีมาโชว์" รวบรวมของดี ของเด่น ในลักษณะของฝาก ของที่ระลึก ที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมชุมชนจาก 77 จังหวัด ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายๆ แค่สแกน QR Code

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสัมมนา
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสัมมนา "สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อการเข้าถึงและขยายช่งอทางการตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) และการเข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อก้าวเข้าสู่การปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0"
05 ก.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
14 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/7a6d3afcc16488682d782b5f565dd2b8_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2-1/2562
23 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev