วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 15:53

เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมในพี้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร