ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/bcd60eb298aa070b762e420911165cdf_S.jpg
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" พร้อมร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
26 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/9a85c36346801b5973a0242a4a95f70b_S.jpg
พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช
26 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/9363ac050c69d2725d16bc7344db857e_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา การดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) ...
16 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev