ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/18a2e17178310fc5c1d2ee74543dc11a_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดพนักงานในสถานประกอบการ "ภายใต้โครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"
11 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/b26d2ec4d4fec794bf956ff451283e16_S.jpg
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
04 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/6fb50b7600fd949b729c4f68fd72128b_S.jpg
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด (คสป.)
25 ก.พ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev