ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9ac9eb1af1de84b83ecef705b5aab63a_S.jpg
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน CIV ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ณ บ้านวังส้มซ่า
22 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/454e54f9417143f1c8aed17ccd1d40b6_S.jpg
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน CIV ภาคเหนือ ประจำปี 2562ณ บ้านร่องกล้า
22 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/b6ce59f7f4fa0a6a432faae6192d7ca1_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
15 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev