ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/801b03e4695e39cd3f93b2833c12e388_S.jpg
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจ้งการดำเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี ประจำปีงบประมาณ ...
03 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/8f663b427578db28f743aeab39e73480_S.jpg
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ สู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC)
30 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/e7a79b34378f0de5651d0b2bea9ffaa4_S.jpg
การเสวนา BEC in focus หัวข้อ "ปรับ เปลี่ยน ปลง วงจรเศรษฐกิจภูมิภาคช่วงอาฟเตอร์ช็อคโควิด" ผ่านทางระบบออนไลน์ Microsoft Teams ซึ่งจัดโดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev