วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 09:09

มอบจักรยาน จำนวน 5 คัน ให้กับหมู่บ้านวังส้มซ่า ภายใต้โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายจตุพงษ์ แจ้งมุข หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายสมชาย จรัสศรีมณี เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน นายกฤษณ์ สุทธิวาจา วิศวกรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในการเข้าร่วมมอบจักรยาน จำนวน 5 คัน ให้กับหมู่บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านภายใต้โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV) โดยเป็นการทำงานร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ ในการร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ โดยเป็น Big Brother ให้กับหมู่บ้าน CIV บ้านวังส้มซ่าให้กับหมู่บ้าน