พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไข เปลี่ยนอะไรบ้าง?

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีกำหนดชำระค่าธรรมเนียมในเดือนพฤศจิกายน 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเริ่มส่งใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ให้ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หลังจากได้รับใบแจ้งฯ สามารถนำไปชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ที่ทำการทุกสาขาทั่วประเทศ 2. ตู้ ATM 3. แอพพลิเคชั่น Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1202f68f4497f5f0ebc352e231a214f6_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ จัด Click Off โครงการ "อุตสาหกรรมปันสุข" ณ.บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
28 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/a140e125ba584a200100a6bfe05e0521_S.jpg
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์หม้อห้อมเมืองแพร่และผ้าพื้นเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/7458f1869e5a2ebe7ba97b899277dda7_S.jpg
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกฯ กิจกรรมหลัก การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไม้สักจังหวัดแพร่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดสากล ...
25 พ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev