พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไข เปลี่ยนอะไรบ้าง?

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีกำหนดชำระค่าธรรมเนียมในเดือนพฤศจิกายน 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเริ่มส่งใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ให้ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หลังจากได้รับใบแจ้งฯ สามารถนำไปชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ที่ทำการทุกสาขาทั่วประเทศ 2. ตู้ ATM 3. แอพพลิเคชั่น Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3248de946d544b3b178daba01e4da0b0_S.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/962303365432195c3b0c8596cd3dd960_S.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
14 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/f57c907a496d684eba6863ee8477c7a0_S.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ...
14 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev