พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไข เปลี่ยนอะไรบ้าง?

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีกำหนดชำระค่าธรรมเนียมในเดือนพฤศจิกายน 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเริ่มส่งใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ให้ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หลังจากได้รับใบแจ้งฯ สามารถนำไปชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ที่ทำการทุกสาขาทั่วประเทศ 2. ตู้ ATM 3. แอพพลิเคชั่น Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/624cf7f3735f883ce6226571ae0710a1_S.jpg
​ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงผลงานและประกวดผลงานอัตลักษณ์ล้านนาจังหวัดแพร่​ "แพร่โชว์ดี"
02 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/3eee7514c33b32a31968e74a0786d3fc_S.jpg
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดงานแพร่เมืองเก่า 1,191 ปี
28 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/9fba27a962d5efa9f5350cc5bf5106ab_S.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับภูมิภาค​ ...
28 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev