ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b973ff8046b3ae1eb073109faadb89fb_S.jpg
ภูเก็ตประชุมคณะทำงานสาขาธุรกิจก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม งานระบบและอุตสาหกรรมอื่นๆ
14 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/c2988cfe617691262e1c20c4726ff842_S.jpg
สอจ.ภูเก็ต มอบถุงมือยาง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50,000 ชิ้น
10 เม.ย. 2563
media/k2/items/cache/b6437abd0271cf160bc4aa30bc3b56a1_S.jpg
สอจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดสำนักงานฯ เพื่อป้องกันไวรัส COVID - 19
30 มี.ค. 2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev