ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/438588d78bec825bbf30df016ebee24f_S.jpg
สอจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
21 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/79935f3acb08a6eac549a48b13d90018_S.jpg
สอจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต
21 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/13775fbbd4faac341064bc6f67ce9f79_S.jpg
สอจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการ ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด
20 ต.ค. 2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev