เข้าพบท่านพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าพบท่านพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2560-2564

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2560-2564 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี

การตรวจราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

การตรวจราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายจุลพงษ์ ทวีศรี) วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3 R”

การเปิดตัวโครงการ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3 R” จากงบพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมทวาราวดี อ.ศรีมหาโพธิ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

กิจกรรมเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ”

การเปิดตตัว "โครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ” งบแผนงานบูรณาการภาค (อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี อำเภอกบินทร์บุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6ff4e13ee36d4984488ca24890193ebe_S.jpg
มาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
22 ก.พ. 2562
media/k2/items/cache/7b9e15c7afdcb4f120ca2b07fd217cea_S.jpg
กิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
17 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/d3db8fb2a5c7aa378850d5fffda316d3_S.jpg
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกีรยติ ถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562
07 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev