เข้าพบท่านพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าพบท่านพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2560-2564

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2560-2564 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี

การตรวจราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

การตรวจราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายจุลพงษ์ ทวีศรี) วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3 R”

การเปิดตัวโครงการ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3 R” จากงบพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมทวาราวดี อ.ศรีมหาโพธิ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

กิจกรรมเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ”

การเปิดตตัว "โครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ” งบแผนงานบูรณาการภาค (อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี อำเภอกบินทร์บุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
22 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/1651ca05e351eb16b9c17eb7fb2b1725_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำ แอพพลิเคชั่น สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้ชื่อ "77 มีดีโชว์ หรือ thaibestproducts "
19 เม.ย. 2562
media/k2/items/cache/f417ac1f3455a76d7cbc7d2b8953e1a2_S.jpg
ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2/2562
03 เม.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev