นายวัยชัย เกาะสูงเนิน เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายนายวรพจน์ แววสิงห์งาม

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

นายวัยชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ วัดแก้วพิจิตร อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมกับทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3d0738d25ce5bd1c6f219ad260e65f6b_S.jpg
ประชาสัพมันธื เรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการให้ของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
21 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/c377264940d008c12231fd3ca850fcc2_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน
17 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/981303176170ea772cb11c4af81adf2a_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
21 ต.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev