5a08c4cb8888714648d676bb5b4f9c32.jpg

พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำห้วยบ้านดอนทราย”

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีวางพานพุ่มถวายบังคม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

734458bd1053e29a10c1c7c25ad49e0c.jpg

6ca76d2bc12eeb3b42b772988c82a079.jpg

ร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร “การวางแผนบริหารยุทธศาสตร์”

ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายพระมงกุฎเกล้า" กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 14

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสวนหย่อมรวมใจเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณถนนสี่แยกประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ บริเวณห้วยคลองวาฬ หมู่ที่ 1 บ้านคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ บริเวณริมเขื่อนด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้เดินทางนำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2562

ณ โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณลานพิธีเอนกประสงค์ และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกิจกรรมนิทรรศการใน "วันดินโลก" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณสวนป่าในเมือง สถานนีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป

เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2561

สำนักงานไร้ถัง

สาธิตการดำเนินการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานไร้ถัง

การสัมมนาสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และการใช้บริการในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แห่งราชอาณาจักรไทย กับ เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมออกบูธ นิทรรศการของส่วนราชการ "เมืองสามอ่าว จาก 9 เล่าสู่ 10"

ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2561

ยินดีต้อนรับ ผตร.อก.และคณะ

การตรวจราชการ ของ ผตร.อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560

พิธีถวายราชสักการะ

เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสตมวาร (100 วัน)

วันที่ 20 มกราคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสตมวาร (100 วัน) และกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่)

มอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 12 มกราคม 2560 มอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนบางสะพานวิทยา และ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอบรมโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 การอบรมโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2560-2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2560-2564 ณ ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 พิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ณ ห้องประชุมทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 พิธีมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้องประชุมทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำ

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตลาดดิจิตอลและ ไทยแลนด์ 4.0"

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตลาดดิจิตอลและ ไทยแลนด์ 4.0" ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่)

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกุยบุรี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกานวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

พิธีงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมอาสา เก็บขยะบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์

ในพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณรอบชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 2

(เขตตรวจราชการที่ 3 , 5 และ 9) วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ นายประสงค์ นรจิตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ

วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เข้าตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปี 2559

รับมอบบรรจุภัณฑ์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แต่งกายด้วยผ้าไทยตามนโยบายของจังหวัดในโครงการแต่งผ้าไทย

ตามนโยบายของจังหวัดในโครงการแต่งผ้าไทยปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบ 84 พรรษา

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e0c7f4c7c7db1ae4a24f26d3169e99b4_S.jpg
ลงพื้นที่วิเคราะห์เอสเอ็มอีเบื้องต้นของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
25 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/89215c447ce466e635eb3d4ef8347f35_S.jpg
ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีแบบเฉพาะราย (กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ)
25 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/3ba26440c078feb3abd9a944ecec5f41_S.jpg
ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 ก.พ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev