ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

        นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวศิโรวัลลิ์ หนูกลึง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งแนวส่งสายไฟฟ้าและการสื่อสารตลอดเส้นทางถนนสุขสมบูรณ์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) ถนนประจวบศิริ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.

        นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวศิโรวัลลิ์ หนูกลึง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.                        

นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายให้ นางสาวศิโรวัลลิ์ หนูกลึง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา ไกลอินทรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวนันทรีวัลย์ วรบุตร นักวิชาการมาตรฐาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยกระดับอัตลักษณ์การแปรรูปสินค้าเกษตร งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น.
นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สอจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ และพิธีวางพานพุ่ม ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนงาน โดยนายสุพงษ์ รักษ์ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ" หมู่ที่ 4 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวศิโรวัลลิ์ หนูกลึง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนารับฟังผลการติดตามและประเมินผลและนำเสนอผลการสำรวจ (Success case) ของผู้รับบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปี 2561-2563 ณ ห้องประชุม Infinity 1 ชั้น G โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ 1 จาก 195