วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560 14:43

ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอสินเชื่อของธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอสินเชื่อของธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์