วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559 17:40

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560